Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya siffror pekar på svårigheter att nå CO2-målet

9 september 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Det behövs bättre uppföljning och mer kraftfulla åtgärder för att nå målet om koldioxidneutralitet 2025. Det visar två nya rapporter. Kommunen har påbörjat arbetet med ett nytt samlat grepp om klimatfrågorna.

Kommunens revisorer har granskat hur kommunen arbetar med målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025. I granskningen riktar kommunrevisorerna kritik mot redovisning av insatser samt mål och medel för att minska klimatbelastningen.

– Vi kan se att det tidigare inte gjorts tillräckligt med uppföljningar och därför har vi nu gett ett uppdrag till samtliga nämnder och bolag att prioritera klimatarbetet och avsätta medel för det i internbudgeten. Uppdraget ska sedan återrapporteras till kommunstyrelsen, säger kommunalrådet Muharrem Demirok (C).

Redan i december ifjol presenterade kommunen egna siffror som visar att det krävs fler åtgärder för att nå målet om koldioxidneutralitet 2025. Sedan dess har kommunen bland annat fattat beslut om att fordon som används av kommunens entreprenader ska drivas med fossilfria bränslen framöver. Dessutom revideras nu kommunkoncernens åtgärdsplan för att öka koncernens bidrag till att nå målet.

– Under hösten 2020 påbörjas även arbetet med att ta fram ett nytt energi- och klimatprogram som ska ge en helhetsbild över kommunens samlade energi- och klimatarbete även i ett längre perspektiv, säger Muharrem Demirok (C).

Linköpings kommun har också låtit upprätta en koldioxidbudget för 2020-2040 för att få reda på var de mest effektiva insatserna bör läggas. Enligt rapporten från Uppsala universitet behöver kommunen nå en årlig utsläppsminskningstakt på 15 procent från och med 2020 för att bidra med sin del av att nå Parisavtalet.

– Här behöver vi samarbeta med både näringslivet och andra stora offentliga aktörer i Linköping för att nå goda resultat, konstaterar Muharrem Demirok (C).

Linköpings kommuns koldioxidbudget 2020-2040: 4626 ktCO2. År 2017 släpptes 810 ktCO2 ut.

Muharrem Demirok (C)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Muharrem Demirok (C)

E-post: muharrem.demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 9 september 2020