Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Världsunik lekmiljö invigd i Linköping

30 september 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
I Magistratshagen mellan Stolplyckan och Universitetssjukhuset har framtidens lekplats växt fram. I två år har lekforskare, ingenjörer, programmerare och landskapsarkitekter arbetat tillsammans för att skapa en världsunik lekmiljö. Nu är parken invigd.
Foto: Elin Andersson / Linköpings kommun

Genom att kombinera natur och teknik får lekparken nya, unika lekvärden.

– Barn idag lever i en värld där de omges av teknik, ändå har lekplatser sett mycket lika ut i decennier. Det här projektet startades för att stärka barns plats i staden och för att skapa moderna lekmiljöer som satsar på inkluderande, stimulerande och trygga platser för barn, säger Jon Back, forskare på Uppsala Universitet.

Teknikförstärkta lekinstallationer

I lekparken finns två unika teknikförstärkta lekinstallationer. Det ena är stora ägg som kan lysa i regnbågens alla färger. Äggen aktiveras genom att man vidrör dem och de bjuder då in till olika lekar, som kull och memory. I parken kommer det även att finnas en sagokoja i form av en fågelholk. Inne i fågelholken kan man lyssna på sagor om parkens djur. Genom att sätta sig på olika platser i holken aktiveras olika berättelser. Barnen kan själva pussla ihop sin egen saga genom att exempelvis välja vilka djur sagan ska handla om. De över 150 sagodelarna är inlästa av kända berättarröster, till exempel Anders ”Ankan” Johansson, och skapar tillsammans en väv av sagor som gör att det alltid finns något nytt att upptäcka.

Bakom äggen och sagogläntan ligger avancerad teknik och forskning inom interaktiv lekdesign. Lekredskapen har utifrån ett Internet of Things (IoT) – koncept, konstruerats så att de kan interagera med varandra och även med omvärlden. Systemet har byggts med robusthet och skalbarhet i åtanke, baserat på industriell elektronik och en modern mjukvaru-arkitektur.

Hållbar utveckling förmedlas

– Med den senaste tekniken skapas här en lekmiljö med höga lekvärden. Samtidigt förmedlas hållbar utveckling på ett lekfullt sätt. Eftersom lekredskapen är sammankopplade genom IoT sprids leken i naturen. Om man exempelvis knackar på ett av äggen kan ett annat ägg i andra änden av skogsgläntan börja lysa och låta. Sagorna i kojan är också programmerade att förändras med årstiderna, säger Karin Johansson upplevelsedesigner på Ecorado.

– Lekredskapen är inte bara roliga delar av lekplatsen, eftersom de är uppkopplade går de också att förändra och påverka. På sikt finnas möjlighet för barn att vara med och skapa egna lekar och sagor som kan aktiveras i lekmiljön, Möjligheten finns också att koppla ihop fler lekredskap samt förändra hur de fungerar så att lekplatsen gång på gång kan förnyas, säger Richard Kappling på teknikföretagen Drakryggen och Drakryggen IT.

"Spännande och viktigt projekt"

– Ett mycket spännande och viktigt projekt, säger Muharrem Demirok (C) ordförande samhällsbyggnadsnämnden Att vi får möjlighet att utveckla en sådan modern lekplats tillsammans med lekforskare och teknikutvecklare känns mycket roligt.

Förhoppning är att projektet ska bidra till forskningen och att Linköpingsmodellen för hur lekplatser utformas ska spridas och ge bättre lekmöjligheter för barn både i Sverige och i resten av världen.

Detta är ett projekt för IoT Sverige och finansieras med medel från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. I projektet ingår forskare på Uppsala universitet och KTH, författare, upplevelsedesigners och miljökonsulter från Ecorado, utvecklare från teknikföretaget Drakryggen samt projektledare från Linköpings kommun.

Jon Back, forskare och biträdande lektor vid Uppsala universitet jon.back@im.uu.se, 018-471 15 25 Karin Johansson, upplevelsedesigner och kommunikatör på Ecorado karin.faktasifull@gmail.com, 070-146 96 16 Richard Kappling, Drakryggen och Drakryggen IT richard.kappling@drakryggen.se, 072-332 70 72

Muharrem Demirok (C)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Muharrem Demirok (C)

E-post: muharrem.demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94

Senast uppdaterad den 30 september 2020