Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Allians för Linköping förlänger samarbete med Novahuset

22 oktober 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Barn- och ungdomsnämnden och social- och omsorgsnämnden beslutade på sina sammanträden i december 2019 att gemensamt ingå ett samarbete, ett så kallat IOP, Idéburet offentligt partnerskap, med Novahuset. Ett samarbete som har visat sig vara så framgångsrikt att Allians för Linköping nu väljer att förlänga det till 31 december 2023.

Novahuset är en ideell förening som arbetar stödjande, förebyggande och uppsökande mot sexuellt våld bland annat genom stödfunktioner för utsatta rörande sexuellt våld samt stöd och rådgivning till anhöriga och yrkesverksamma. Novahusets förebyggande insatser är riktade till skola, vårdnadshavare samt yrkesverksamma och syftar till att utbilda kring frågor som rör sex, internet och sexuellt våld. Föreningen bedriver också uppsökande arbete i krogmiljö samt på internet.

– Alla borde få ha ett liv utan sexuellt våld, samarbetet med Novahuset tar oss ett steg närmare det målet, säger Annika Krutzén, ordförande social- och omsorgsnämnden.

Under det år som Linköpings kommun har samarbetat med Novahuset har utvärderingar visat på goda resultat. Ju fler elever som Novahuset träffar, ju fler stödsökande tar kontakt genom de stödkanaler som erbjuds vilket visar på ett behov av en sammanhållen process för de unga som är eller har varit utsatta för sexuellt våld och kränkningar. Tillsammans med Novahuset kan Linköpings kommun bli bättre på att möta utmaningarna med sexuellt våld och kränkningar.

– Det är mycket glädjande att samarbetet fungerat väl och att vi nu kan förlänga det. Detta partnerskap är en viktig komponent i kommunens arbete mot sexuellt våld, säger Erik Östman, ordförande barn- och ungdomsnämnden.

Samarbetet finansieras med 660 tkr från barn och ungdomsnämnden och 450 tkr från social- och omsorgsnämnden. Finansiering sker inom ramen för respektive nämnds internbudget. Novahuset bidrar med verksamhetsutveckling, samordning av föreläsare, volontärer och transporter till ett värde om totalt 1 650 tkr under partnerskapsperioden.

– Vi är glada över att politiker ser vikten av vårt stöd och förebyggande arbete och vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans i frågorna rörande sexuellt våld, säger Paulina Bengtsson, grundare, sakkunnig prostitution Novahuset.

Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden, kommunalråd

Till e-postformulär för Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzen@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 18

Erik Östman (M)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Till e-postformulär för Erik Östman (M)

E-post: erik.ostman@linkoping.se

Telefon: 0730-46 81 19

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 22 oktober 2020