Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Inget krav på personligt brev

21 oktober 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommun tar bort kravet på personligt brev från den som söker arbete i Linköpings kommun. Processen går snabbare och risken för diskriminering försvinner.

-Det här är ett led i att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, säger kommunalråd Denise Cassel (KD).

Vid en ansökan till Linköpings kommun för en ledig tjänst bifogar man idag cv, personligt brev och, om man har det, intyg och betyg. Från den 1 januari 2021 ska inte något personligt brev följa med ansökan. I stället kommer den som söker arbete i Linköpings kommun att få lämna ett cv och besvara två till tre fasta urvalsfrågor.

Frågorna handlar om motivation och intresse (potential) för tjänsten och varför hen passar för den aktuella tjänsten.

-Med dessa urvalsfrågor får vi de svar som vi egentligen vill ha i ett personligt brev, men som vi sällan får svar på idag, eftersom man oftast inte skriver om just detta, säger HR-direktör Sonja Erlandsson.

Tanken med ett personligt brev, som har krävts tidigare, är att den arbetssökande presenterar sig själv när hen söker jobb. Det personliga brevet har ingen standardutformning och ger oftast ingen bild av varför man söker tjänsten och vad man kan bidra med i kunskap. Oftast så finns det inget som man kan göra ett urval med i ett personligt brev.

-Personligt brev har enligt forskning ingen validitet alls, det enda det gör är att påverka personer som jobbar med urval på fel sätt. Risken är stor att vi som arbetsgivare, medvetet eller omedvetet, väljer bort jobbsökare utifrån fördomar. Det kan handla om familjeförhållanden, fritidsintressen, utseende och ålder, eller den bristande förmågan att kunna skriva slagkraftiga texter, säger Denise Cassel (KD).

Enligt Sonja Erlandsson innehåller ett personligt brev dessutom nästan alltid privata detaljer som inte hör hemma i en kompetensbaserad fördomsfri rekryteringsprocess.

-Forskning visar att vi människor gärna vill omge oss med personer som liknar oss själva. Om du delar ett fritidsintresse med chefen, eller har intressen som hen inte alls uppskattar, är risken stor att det kan leda till felaktiga bedömningar av en persons profil, säger Sonja Erlandsson.

-Det vi kommer att vinna på det nya sättet att rekrytera är att vi kommer att få en mer fördomsfri rekryteringsprocess. Det kommer också att gå snabbare för kandidaten att söka jobb hos oss, när hen inte behöver lägga 20-30 minuter på att skriva ett personligt brev. Vi ser på kandidatupplevelsen att ju snabbare det går att ansöka, desto bättre tycker kandidaten att vår ansökningsprocess är, säger Sonja Erlandsson.

Denisé Cassel (KD)

Kommunalråd

Till e-postformulär för Denisé Cassel (KD)

E-post: denise.cassel@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 05

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Sonja Erlandsson

HR-direktör

Telefon: 013-263288

Senast uppdaterad den 21 oktober 2020