Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommande satsningar inom äldreomsorgen

19 oktober 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Idag presenterades de senaste satsningarna som äldrenämnden ska göra på Linköpings äldreomsorg. I internbudgeten finns det satsningar för att stärka digitalisering och kompetensförsörjningen samt flera kvalitetshöjande åtgärder.

Allians för Linköping vill stärka livskvalitén för Linköpings äldre och kommer därför fortsätta att satsa på äldres måltidssituation.

– Undernäring är idag ett stort problem som i många fall kan leda till en för tidig död. Därför behöver maten på våra boenden hålla hög kvalité, med goda råvaror som gärna är lokalproducerade, säger Liselotte Fager (KD), ordförande i äldrenämnden.

Måltiderna ska också vara anpassningsbara utifrån individens behov där den äldre har möjlighet att påverka. Dessutom är måltiden en viktig social arena där äldre kan träffas och byta erfarenheter och historier med varandra. Vi vill även öka förutsättningarna för kvarboende, stärka livskvalitén och bryta ensamheten.

Andra satsningar för att stärka livskvalitén ska göras inom kulturområdet.

– Linköpings äldre förtjänar en berikande ålderdom där intressen inte ignoreras utan uppskattas. Därför tillför vi resurser för en specifik satsning på äldres kulturaktiviteter, säger Liselotte Fager (KD).

En god äldreomsorg kan bara förverkligas med engagerad och kompetent personal. Därför väljer äldrenämnden att göra omfattande satsningar på personalen.

– Vi satsar på generella förstärkningar för att öka antalet specialistkunskaper. Vi vill även satsa på språkutvecklingen. Våra äldre ska känna sig trygga med att den personal som tar hand om dem förstår det språk man talar så att kommunikationen inte missuppfattas, säger Liselotte fager (KD).

Äldrenämnden tittar också på möjligheten att hitta fler sätt att stärka demensomsorgen. Något som ska undersökas är konceptet kring demensbyar.

– Oavsett vilken del av livet man befinner sig i är det viktigt att byte mellan olika vårdinsatser sker sömlöst, särskilt för unga personer med demenssjukdom. Vi vill att våra äldre ska känna sig så självständiga som möjligt men vara trygg med den omsorg man får. Därför görs viktiga satsningar på socialsamvaro, rehabilitering och demensomsorg, säger Liselotte Fager (KD).

Tobias Westling (KD) Politisk sekreterare tobias.westling@linkoping.se 072 211 78 09

Liselotte Fager (KD)

Ordförande äldrenämnden

Till e-postformulär för Liselotte Fager (KD)

E-post: liselotte.fager@linkoping.se

Telefon: 076-048 14 90

Senast uppdaterad den 19 oktober 2020