Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nu startar projektet med att bygga Ullevileden

23 oktober 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Kommunens projektplan för byggnationen är nu klar. Likaså är finansieringen som beräknas landa på 325 mkr klar. Projekteringen drar igång efter årsskiftet. Vid halvårsskiftet 2024 beräknas Ullevileden vara klar för trafik.

Det första steget i tidplanen för projektet med att bygga Ullevileden påbörjas nu, vilket är en ansökan avseende tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken samt tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken avseende verksamhetens påverkan på Natura 2000-området Västra Roxen. 

- I och med att vi nu påbörjat det första steget med en ansökan till mark- och miljödomstolen är projektet påbörjat och snart sätter vi även igång med projekteringen. Jag tror många nu är glada över att detta äntligen är i rullning, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ullevileden utgör en del av huvudvägnätet i Översiktsplanen för staden Linköping och Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad och är en förutsättning för utveckling av nordöstra Linköping. Ullevileden är en början på en yttre Yttre ring som kommer att ansluta till en framtida utbyggnad av Torvingeleden. Den skapar även en direktförbindelse mellan handelsområdet i Tornby och nya handels- och verksamhetsområdet i Mörtlösa.

Ullevileden är en ny kompletterande väg som också kan verka som omledningsväg för E4:an och som medför en avlastande effekt på det befintliga och hårt belastade vägnätet i Tornby handelsområde. Leden kommer avlasta Kallerstadsleden, Tornbyvägen och Norrköpingsvägen med cirka 15-25 procent. Vägprojektet är förutom två körfält från Gottorpsgatan i östra Tornby till anslutning vid Mörtlösarondellen i Mörtlösa även en parallell gång- och cykelväg sträckan Norra Oskarsgatan-Mörtlösarondellen med träd på vardera sidan om gång- och cykelvägen.

- Ullevileden kommer bli en välkommen avlastning av andra vägar och se till att trafiken kan komma förbi Linköping vid händelse av olycka som stänger av E4:an, så som vi sett flera gånger under året. Möjligheten att idag leda om trafiken är högst begränsad och allt annat än tillfredsställande, nu gör vi vad vi kan för att förbättra detta. Nu är det upp till Trafikverket att göra resten, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Muharrem Demirok (C)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Muharrem Demirok (C)

E-post: muharrem.demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 23 oktober 2020