Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Resurser ska endast gå till insatser som ger goda resultat för Linköpingsbornas bästa

21 oktober 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpingsbor som är i behov av omsorgsstöd och hjälp ska få det och då finns det inte utrymme för att resurser läggs på insatser som inte leder fram till goda resultat för Linköpingsbornas bästa. Därför fokuserar Allians för Linköping på tydligare uppföljning av insatser, effektivare arbete samt utvärdering av kommunens omsorgsarbete i social- och omsorgsnämndens internbudget.

Allians för Linköpings budget för social- och omsorgsnämndens arbete under 2021 fokuserar på effektivare omsorgsarbete samt kortare väntetider. Enheter som arbetar inom samma område ska inte arbeta separat utan samarbeta i större utsträckning alternativt läggas samman till en enhet. Fokus kommer också ligga på att hantera det ekonomiska läget och se till att resurser inte hamnar utanför nämndens uppdrag. Det finns inte ekonomiskt utrymme att hantera områden som ligger utanför nämndens ansvarsområde när barn och vuxna väntar på att få sitt beslut verkställt.

– Det är oerhört viktigt i tider som dessa att varje skattekrona går till rätt insatser. Linköpings kommuns omsorgsarbete ska alltid hålla hög kvalitet och ge resultat. Vi har inte råd att satsa på insatser som inte ger goda resultat, säger Annika Krutzén (M).

Kommunens stöd till ungdomar som har hamnat, eller är på väg att hamna, snett i livet måste också effektiviseras så att resurser läggs där de gör mest nytta. Genom att satsa mer på förebyggande åtgärder men också ställa högre krav på resultat av den vård som ges, kan både behövande ungdomar få hjälp och stöd tidigare och de stigande kostnaderna för HVB minska. Här krävs både kortsiktiga åtgärder och långsiktiga.

Allians för Linköping prioriterar också arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck som föreslås både utvecklas och breddas.

Beslut om internbudgeten tas 21 oktober 2020.

Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden, kommunalråd

Till e-postformulär för Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzen@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 18

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 21 oktober 2020