Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Satsningar på nytt motionsspår i Ekängen och konstgräsplan i Ljungsbro

22 oktober 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Behoven av anläggningar och utemiljöer ökar i takt med att Linköpings kommun växer. Tillgänglighet och närhet till olika platser för idrott och fysisk aktivitet är av stor betydelse för Linköpingsbornas hälsa och välbefinnande. Som ett led i att uppnå det har Kultur- och fritidsnämnden idag tagit beslut för ett nytt motionsspår i Ekängen och konstgräsplan i Ljungsbro.

Under en lång tid har Ekängen som stadsdel varit underförsörjd med idrottsanläggningar och miljöer för fysisk aktivitet. Tidigare har en ny konstgräsplan tagits i drift som möjliggör för föreningslivet i området att bedriva och utveckla sin fotbollsverksamhet. Nu ska ett nytt motionsspår anläggas i området. Det nya motionsspåret planeras att anläggas i norra delen av Ekängen, Tvärskogs Udde.

– Det är väldigt roligt att vi får till ett nytt motionsspår i området. Vi har som mål att fler ska röra på sig och vi gör nu en satsning på vardagsnära motion. Motionsspåret ger individen bättre möjligheter att vara aktiv och det blir enklare än någonsin att ge sig ut på en motionsrunda, säger Gustaf Appelberg (L), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Ljungsbro saknar i dag en konstgräsplan och det innebär begränsade möjligheter för både organiserad fotboll och spontanfotboll under en stor del av året. En konstgräsplan innebär bättre möjligheter för både föreningsliv, skolor och Ljungsbros invånare med omnejd att vara fysiskt aktiva under hela året. Därför genomför Allians för Linköping en satsning för att tidigarelägga en konstgräsplan i området.

Arbetet påbörjas nu med att utreda förutsättningar för anläggande av en ny konstgräsplan med tillhörande friidrottsanläggningar på nuvarande naturgräsplan i anslutning till Ljungsbro skola. Anläggningen beräknas vara klar sommaren 2021.

– Det här är en satsning som är mycket efterfrågad av föreningslivet och invånarna i området. Upptagningsområdet är stort och en konstgräsplan kan i princip användas dygnet runt och året om. På så sätt förlänger vi utomhussäsongen för fotbollen, vilket betyder att man inte blir lika beroende av träningstider i våra idrottshallar, säger Åsa Wennergren (L), ordförande Utskott Vreta kloster

Gustaf Appelberg (L)

Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Till e-postformulär för Gustaf Appelberg (L)

E-post: Gustaf.appelberg@linkoping.se

Telefon: 070-444 10 46

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 22 oktober 2020