Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasiet

19 november 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Bildningsnämnden fattar på måndag beslut om att de kommunala gymnasieskolorna kommer att delvis övergå till fjärr- och distansundervisning. Ambitionen är att kunna kombinera den viktiga närundervisningen med fjärr-och distansundervisning samtidigt som skolorna kan minska trängseln i lokalerna.

– Vi vet att för de allra flesta elever är närundervisning den bästa formen av undervisning. För att säkra elevernas rätt till utbildning trots den pågående pandemin samtidigt som vi ökar möjligheten att upprätthålla fysiskt avstånd i våra skollokaler, kommer vi att fatta det här beslutet, säger Åsa Wennergren (L), ordförande i bildningsnämnden.

Nämnden kommer på måndag den 23 november att hålla ett extra sammanträde för att fatta beslut om att samtliga kommunens gymnasieskolor kommer att använda sig av delvis fjärr- och distansundervisning. Detta för att minska trängseln i gymnasieskolans lokaler samt trängsel i kollektivtrafiken.

Genom att kombinera när- och distansundervisning kan vi minska antalet gymnasieelever och lärare på plats, samtidigt som eleverna bibehåller kontakten med skolan på ett bra sätt. Nu måste vi alla hjälpas åt för att bromsa smittspridningen, säger Jonatan Hermansson (S), vice ordförande i bildningsnämnden.

Enligt skollagen är huvudregeln att skolorna ska bedriva närundervisning. För att minska trängseln i våra skollokaler ger regeringens nya förordning huvudmannen rätt att besluta om delvis fjärr- och distansundervisning. Att övergå till fjärr- och distansundervisning är en sistahandsåtgärd då alla andra möjligheter är uttömda.

De kommunala skolorna har under året med pandemin aktivt arbetat med åtgärder för att minska trängseln, men det kan i vissa fall behövas fler åtgärder. Därför ger nämnden också i uppdrag till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att tillfälligt hyra tillfälliga undervisningslokaler, inklusive lokaler för skolbespisning, under vårterminen 2021.

 

Åsa Wennergren (L)

Ordförande bildningsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74

Jonatan Hermansson (S)

Vice ordförande bildningsnämnden

Till e-postformulär för Jonatan Hermansson (S)

E-post: jonatan.hermansson@linkoping.se

Senast uppdaterad den 19 november 2020