Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nu delas fem miljoner ut till kulturlivet i Linköping

13 november 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Med start 16/11 kan Linköpings kulturaktörer via Kultur- och fritidsförvaltningen ansöka om det tillfälliga kulturstöd som politikerna presenterade i oktober.

- Det känns otroligt bra att få möjlighet att dela ut pengar från det här tillfälliga stödpaketet i dessa tider, säger Mårten Hafström utvecklingschef, kultur- och fritidsförvaltningen. Vår förhoppning är att det ska bidra till en kontinuitet avseende kulturaktörers verksamhet under pandemin.

Stödet är indelat i två kategorier

Den första kategorin på totalt tre miljoner kronor riktar sig dels till kulturföreningar som producerar eller arrangerar ett brett och rikt kulturutbud till Linköpings medborgare, dels till scener och mötesplatser för kultur som skapar förutsättningar för att medborgare ska kunna ta del av kultur i hela kommunen.

- Extra roligt är det att vi dessutom har fått två miljoner kronor som ska gå till arbetsstipendier, säger Mårten Hafström. Många enskilda kulturaktörer, har påtagligt påverkats av coronapandemin. Genom arbetsstipendium kan vi främja möjlighet till konstnärligt arbete och försörjning under den pågående pandemin.

Kulturföreningar och kulturella mötesplatser

Första delen av stödet riktas till bidragsberättigade kulturföreningar med sitt säte i Linköpings kommun och går att söka mellan 16/11 och 29/11 via Interbook Go. Pengarna betalas ut innan årsskiftet.

För vad kan föreningar söka?

Föreningar kan söka stöd för anpassning eller omställning av organisationens kulturverksamhet, detta med sikte på långsiktig hållbarhet. Även samarbeten och projekt inom det lokala konst- och kulturlivet i Linköping kan ge stöd.

Arbetsstipendium

Andra delen av stödet riktas till enskilda kulturaktörer, inom alla konstområden, exempelvis scenkonst, musik, bild, form, litteratur. Samt scenarbetare, exempelvis ljudtekniker,  ljussättare och som primärt arbetar på frilansbasis, vars arbetssituation påtagligt påverkats av coronapandemin. Stipendiet går att söka mellan 16/11 och 29/11. Pengarna betalas ut innan årsskiftet. Den som söker ska vara folkbokförd i Linköping.

För vad kan enskilda kulturaktörer söka?

Stipendiet avser arbete i Linköping och kan användas för, egen konstnärlig praktik samt samarbeten och projekt inom det lokala konst- och kulturlivet i Linköping. Det som prioriteras är kulturaktörer som har behov av ett arbetsstipendium för att kunna fortsätta sitt kulturella arbete samt konstnärlig kvalitet och projekt inom olika konstformer och genrer.

Andra stödpaketet kopplat till pandemins påverkan

Detta är det andra stödpaketet gällande kulturaktörer som delas ut under 2020. Under våren kunde de söka distributionsstöd och lokalsubventioner samt söka tillfälligt projektbidrag. 

 

Mårten Hafström Utvecklingschef Kultur & Ungdom, Linköpings kommun Mobil: 072-598 47 88 E-post: marten.hafstrom@linkoping.se

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 13 november 2020