Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fler idrottsföreningar kan få kommunalt stöd för elitidrott

17 december 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden i Linköping beslutade torsdagen 17 december om ett nytt regelverk för stödet till elitidrotten.

I Linköping har vi en stark och bred idrottsverksamhet med flertalet lag och individuella idrottare som är aktiva på elitnivå. Förutom att vara en del av kommunens identitetsutveckling bidrar elitidrotten till underhållning och utgör en tydlig förebild för många barn och ungdomar.

Därför har Linköping elitstödet som syftar till att skapa förutsättningar för en mångfald av idrotter inom kommunen att kunna bedriva elitidrottsverksamhet.
För att få ett så rättvist stöd som möjligt har Kultur- och fritidsnämnden beslutat att anta ett nytt regelverk.

Förändringen syftar till att möjliggöra för fler föreningar som bedriver elitverksamhet att kunna erhålla kommunalt elitstöd. Tidigare baserades elitstödet till Linköpings idrottsföreningar på hur stort mediegenomslag respektive förening fick årligen. Storleken på stödet och vilka föreningar som erhållit stöd har varierat från år till år.

– Det känns bra att vi nu har tydliga kriterier för kommunens elitstöd istället för hur mycket föreningen synts i media som det var tidigare. Det är mer rättvist gentemot alla elitföreningar i Linköping och ger dem bättre förutsättningar i sin planering, säger Gustaf Appelberg (L), Kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Kriterierna för att erhålla kommunalt elitstöd är att idrottsföreningen ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet med minst 30 000 aktiva på nationell nivå. Man ska ha lag i högsta nationella seniorserien eller svensk mästerskapsnivå, senior topp 10 (individuella idrotter). Föreningar som uppfyller kriterierna kommer erhålla ett grundstöd per elitaktiv.

För att uppmuntra föreningar att skapa förutsättningar för elitidrottande individer att kombinera elitidrott med studier finns det ett stöd för att möjliggöra dubbla karriärer. Kvinnliga elitidrottare har generellt sett sämre förutsättningar än manliga elitidrottare och därför kommer det finnas en jämställdhetsbonus till föreningar vars elitaktiva utgörs av minst 40 procent kvinnor.

– Vi har under lång tid arbetat för ett mer jämställt idrottsutövande, det är viktigt både av rättviseskäl och för att främja en positiv utveckling av idrotten. Genom den nya bonusen uppmuntras föreningarna att satsa än mer på kvinnlig elitidrott, men också på att möjliggöra studier för idrottarna, avslutar Gustaf Appelberg (L).

Gustaf Appelberg (L)

Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Till e-postformulär för Gustaf Appelberg (L)

E-post: Gustaf.appelberg@linkoping.se

Telefon: 070-444 10 46

Senast uppdaterad den 17 december 2020