Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utökat område för Linköpings kommuns ordningsvakter

18 december 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Polismyndigheten har nu godkänt Linköpings kommuns ansökan om att utöka de områden som kommunens ordningsvakter får röra sig inom. Detta, tillsammans med Allians för Linköpings utökade satsning på fler ordningsvakter, kommer att innebära en ökad trygghet i större områden i Linköping. 

De kommunala ordningsvakterna påbörjade sitt uppdrag i citykärnan under hösten 2019 och sedan dess har det varit tydligt att deras arbete har lett till ökad trygghet för såväl Linköpingsbor som för företagare. Arbetet har gett så positiva effekter att Allians för Linköping har satsat på fler ordningsvakter och lämnat in en ansökan till polisen om att utöka området som ordningsvakterna får röra sig inom. En ansökan som nu har godkänts. 

– Satsningen på kommunala ordningsvakter har varit mycket lyckad och bidragit till en tryggare miljö i city. Att vi nu kan utöka området till nästan hela innerstaden samtidigt som vi satsar på fler ordningsvakter kommer att göra Linköping tryggare för både Linköpingsbor och företagare, säger Niklas Borg, (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Beslutet från polismyndigheten innebär att kommunens ordningsvakter nu tillåts att arbeta i ett större område i citykärnan men också vid behov i Berga, Ryd och Skäggetorp. Det är en viktig del i Allians för Linköpings ökade ambitioner i arbetet för en ökad trygghet i hela Linköpings kommun.

– Flera platser som kan upplevas som otrygga vissa tider på dygnet har tidigare legat utanför det område som ordningsvakterna fått röra sig inom. Därför är det nu glädjande att ordningsvakterna kommer att kunna täcka upp fler platser, som bland annat Trädgårdsföreningen, stråken mellan city och resecentrum och parken vid länsstyrelsen, säger Niklas Borg.

– Vi har fått positiva reaktioner från både allmänheten och företagen i centrum på våra kommunala ordningsvakter. Vi ser ordningsvakterna som en viktig insats för att öka tryggheten, men det är också ett sätt att förebygga brottslighet och missbruk. Jag är glad att vi väljer att utöka deras område så att deras hjälp kan komma fler Linköpingsbor till del, säger Denisé Cassel, (KD), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Denisé Cassel (KD)

Kommunalråd

Till e-postformulär för Denisé Cassel (KD)

E-post: denise.cassel@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 05

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande / kommunalråd

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Senast uppdaterad den 18 december 2020