Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling av Gamla Linköping

15 december 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun – Politik
Kommunstyrelsen har idag beslutat att ge Visit Linköping & Co AB i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för bolagets utökade insatser för aktiviteter och marknadsföring av platsen Gamla Linköping. Inriktningen ska vara fler aktiviteter året runt i Gamla Linköping i form av event och konserter, där hänsyn tas till gällande restriktioner för covid-19.

Gamla Linköping är ett av Östergötlands största besöksmål och en viktig plats för många Linköpingsbor. Det är en plats med flera verksamheter och unik miljö som har en stor utvecklingspotential som besöksmål. Inte minst med tanke på den process som sker i området vilket ökar förutsättningarna för att locka fler besökare till Gamla Linköping även när det inte är högsäsong.

– Gamla Linköping är en pärla i vår kommun och vi ser alla möjligheter att utveckla det som besöksmål. Utifrån den expertis som finns i kommunkoncernen så passar det utmärkt att Visit Linköping & Co AB får i uppdrag att utarbeta en plan som kraftsamlar kring besöksnäringen i området, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Många har idéer och förslag på vad som kan göra området till en mer levande och än mer populär plats. Ett samarbete med näringslivet ska utvecklas där intäkter och risker ska fördelas genom en modell som redovisas i planen. Handlingsplanen ska återrapporteras till kommunstyrelsen för beslut senast juni 2021 och genomförandet kommer sedan att ske genom avtal och/eller ändrade särskilda ägardirektiv.

– Nu får Visit Linköping & Co uppdraget att ta fram en plan som ska fånga alla möjligheter som finns i samverkan med alla berörda intressenter. Det nya uppdraget kommer även ta hänsyn till den stora påverkan corona haft på besöksnäringen. Linköping har alla förutsättningar att vara med i kampen om framtidens besökare ifall vi kraftsamlar tillsammans och lyfter fram allt det fantastiska vår kommun har att erbjuda. I det arbetet är Gamla Linköping en viktig pusselbit, säger Johan Thorén, ordförande för Visit Linköping & Co AB.

Johan Thorén (L) ordförande Visit Linköping & Co AB 070-833 61 71

Niklas Borg (M)

Kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 013-20 50 95

Senast uppdaterad den 15 december 2020