Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fler åtgärder ska förebygga självmord

18 januari 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun – Politik
Kommunstyrelsen ska under tisdagen fatta beslut om att stärka det förebyggande arbetet gällande suicidprevention.

Suicid och suicidtankar, det vill säga självmord och självmordstankar, är ett utbrett problem som drabbar både medborgare och medarbetare i kommunen. År 2008 antog regeringen en plan för att öka det suicidpreventiva arbetet.

Linköpings kommun arbetar redan hårt med suicidprevention, till exempel genom ANDT-samordnare för att minska alkoholkonsumtion och flera verksamheter som personer med missbruksproblem kan vända sig. Från ett arbetsgivarperspektiv är det angeläget att kunna vidta tidiga åtgärder vid misstanke om psykisk ohälsa.

– Det är viktig att vi bryter den tystnad som ofta omger suicid och psykisk ohälsa. Tillsammans som arbetsgivare kan vi få individen att hitta andra utvägar eller öka medvetenheten kring att söka hjälp, säger Denisé Cassel (KD), 1:e vice kommunstyrelseordförande och kommunalråd ansvarig för personalfrågor.

Region Östergötland har påbörjat ett arbete med att ta fram en strategisk plan för suicidprevention, men detta viktiga område kräver ytterligare åtgärder även från kommunen. Därför tar vi beslut på kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att implementera suicidprevention som perspektiv i tillämpliga rutiner.

– Det finns goda skäl att investera i förebyggande och direkta insatser för att stödja människor som lider av psykisk ohälsa och självmordstankar. Kommunen får inte backa från sina åtaganden och jag är glad att vi nu satsar på att stärka våra insatser, avslutar Denisé Cassel (KD), 1:e vice kommunstyrelseordförande och kommunalråd ansvarig för personalfrågor.

Beslutet fattas på kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 19:e januari 2021.

Denisé Cassel (KD)

Kommunalråd

Till e-postformulär för Denisé Cassel (KD)

E-post: denise.cassel@linkoping.se

Telefon: 072-23 599 94

Senast uppdaterad den 18 januari 2021