Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya satsningar på utbildning för äldreomsorgens personal

19 januari 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun – Politik
Nu skapar alliansen förutsättningar för att höja kvaliteten på såväl medicinska insatser som på omvårdnad och rehabilitering i särskilt boende och i hemsjukvården i våra kommunala verksamheter. Beslut om nya satsningar på utbildning för personalen tas på dagens kommunstyrelsesammanträde.

Linköpings kommun har en långsiktig strategi gällande personal och kompetensförsörjning
inom sektorn vård och omsorg. Allians för Linköping vill utöka satsningen på äldreomsorgens
personal. Kommunstyrelsen kommer därför fatta beslut om kvalitetssäkring av äldreomsorgen utifrån ett hållbart kompetensförsörjningsperspektiv, med bland annat ett riktat uppdrag till Leanlink för att stärka de tidsbegränsade anställdas möjlighet till en varaktig förankring på arbetsmarknaden genom att organisera arbetet på nytt sätt via kvalitetskrav.

- Vi måste trygga personalförsörjningen och utredningen som tagits fram pekar också på
åtgärder vi satsar på. Personalen är kommunens viktigaste resurs. Nu påbörjar vi
arbetet för att Linköpings kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare, säger Denisé
Cassel (KD), 1:a vice kommunstyrelseordförande och kommunråd med ansvar för
personalfrågor.

Den långsiktiga strategin baseras på den utveckling kommunen ser av framtidens vård och
omsorgsbehov och de krav som ställs på personal och bemanning. För att säkra den
långsiktiga strategin för personal och kompetensförsörjning till äldreomsorgsektorn
genomförs ett antal utvecklingsinsatser, linköpingslyftet är ett exempel på en sådan satsning.

- Dessa satsningar är för att kunna säkerställa vår kompetensförsörjning långsiktigt och
är en av nämndens viktigaste uppgifter, säger Liselotte Fager (KD), ordförande i
äldrenämnden.

Beslutet kommer fattas på kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 19:e januari.

Denisé Cassel (KD)

Kommunalråd

Till e-postformulär för Denisé Cassel (KD)

E-post: denise.cassel@linkoping.se

Telefon: 072-23 599 94

Liselotte Fager (KD)

ordförande i äldrenämnden

Till e-postformulär för Liselotte Fager (KD)

E-post: Liselotte.Fager@linkoping.se

Telefon: 076-048 14 90

Senast uppdaterad den 19 januari 2021