Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så ska Linköping bli en tryggare stad

29 januari 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Fredag 29 januari 2021 skrev Linköpings kommun och Polismyndigheten under ett förnyat medborgarlöfte. Nytt i den här versionen är en metod som ska skapa en gemensam lägesbild.

Metoden innebär att ett antal rapportörer både inom och utanför kommunens regi rapporterar in upplevelser och iakttagelser från utsatta områden i Linköping. Rapporterna sammanställs av kommunens säkerhetsenhet inför veckomöten där kommunen, fastighetsägare och Polisen deltar.

I medborgarlöftet lovar Polisen och Linköpings kommun att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i den offentliga miljön, med särskilt fokus på brottsutsatta platser.

Polisen och kommunen ska arbeta med fysiska åtgärder för att öka säkerheten och tryggheten i stadsmiljön. Exempel på fysiska åtgärder kan vara att se över belysning, parkskötsel och renhållning.

– Att minska otryggheten är en högt prioriterad fråga för Allians för Linköping och därför är det så glädjande att nu kunna presentera det nya medborgarlöftet som visar att kommunen och polisen tillsammans kommer göra allt vi kan för att öka tryggheten i Linköping. Vårt gemensamma arbete och vilka åtgärder vi vidtar kommer också vara enkelt att följa via våra hemsidor och sociala medier, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

En gemensam handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder finns. Den har tre prioriterade samverkansområden; organiserad brottslighet, otrygghet och brott i offentlig miljö samt ungdomsbrottslighet.

– För att Linköping ska fortsätta att vara en trygg kommun behöver vi arbeta tillsammans kring otrygghet och brott i offentlig miljö. Med medborgarlöftet visar vi att vi fortsätter att sätta medborgarnas trygghet i fokus, säger Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef Linköping.

I medborgarlöftet framgår att trygghetsmätningar visar att Linköpings kommun som helhet är en trygg kommun att leva och verka i. Men det finns stora skillnader mellan olika kommundelar. Medborgardialog och brottsstatistik visar att vissa platser är mer otrygga och brottsutsatta än andra.

– Men det finns positiva krafter att ta vara på på alla de här platserna. Ett stort samhällsengagemang som vi kommer att ha nytta av i det fortsatta arbetet. Vi vill visa medborgarna att vi står bredvid dem genom löftena, avslutar Denisé Cassel (KD), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Arbetet kommer fortlöpande att följas upp. Medborgarlöftet gäller år 2021 - 2022.

Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef Linköping Tel: 010-566 73 01

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande / kommunalråd

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Denisé Cassel (KD)

1:e vice ordförande för kommunstyrelsen / kommunalråd

Till e-postformulär för Denisé Cassel (KD)

E-post: denise.cassel@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 05

Senast uppdaterad den 29 januari 2021