Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kraftigt överskott men osäkert framåt

8 februari 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Det preliminära bokslutet visar att kommunen gör ett överskott på 564 miljoner kronor år 2020. Coronapandemin har påverkat både verksamheten och ekonomin under året. Den pågående pandemin gör även de ekonomiska förutsättningarna framåt osäkra.

Linköpings kommun landar på ett överskott på 564 miljoner kronor. Det visar det preliminära bokslutet för 2020. Det är 6,3 procent av kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2020. Kommunens totala omsättning för 2020 var 10,9 miljarder kronor.

Orsaker till det stora överskottet är flera tillfälliga statsbidrag och minskade kostnader i verksamheterna i spåren av pandemin. Dessutom har nämnderna förbättrat sina resultat och marknadsvärdet på kommunens placeringar har ökat.

– Linköping har en stark ekonomi och det är nödvändigt för att vi ska klara alla investeringar som en snabbt växande kommun behöver göra. Vår ekonomiska styrka ger bra förutsättningar att hantera tuffa tider för kommunsektorn i spåren av pandemin, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).

Bokslutet visar att äldrenämnden och barn- och ungdomsnämnden går med stort överskott. Det beror bland annat på att färre sökt hemtjänst, att verksamheter varit stängda, att kostnaden för barn i behov av extraordinärt stöd har minskat och att färre barn skrivits in på förskola och fritids. Även kommunstyrelsen går med stort överskott, främst på grund av stora intäkter från fastighetsförsäljningar och försäljning av tomträtter. Social- och omsorgsnämnden gör fortfarande ett underskott. Det beror främst på fortsatt ökande kostnader för HVB.

Osäkra ekonomiska förutsättningar framöver

Trots en stark ekonomi är det osäkra ekonomiska förutsättningar framöver. Framförallt på grund av osäkerheten kring pandemin och hur den påverkar sysselsättningen, samt hur de statliga bidragen kommer att se ut framöver.

– Vi vet ännu inte hur länge pandemin kommer att påverka oss och vilka långsiktiga effekter den får. Vi ser redan nu en ökad arbetslöshet i Linköping. En minskad sysselsättning innebär minskade skatteintäkter och att fler kommer att behöva försörjningsstöd, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för kommunen. Riksdagen har beslutat om ytterligare tillskott till kommunerna under 2021 och 2022, men eftersom dessa statsbidrag är tillfälliga finns risk att vi behöver anpassa oss till lägre ramar de kommande åren, säger Niklas Borg.

Det preliminära bokslutet presenteras på kommunstyrelsen den 16 februari. Den slutgiltiga årsredovisningen behandlas av fullmäktige den 27 april.

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande / kommunalråd

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Sonja Sandbacka

Kommunikatör

Till e-postformulär för Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Fredrik Kliman

Gruppchef nyheter och media

Till e-postformulär för Fredrik Kliman

E-post: fredrik.kliman@linkoping.se

Telefon: 072-593 87 55

Senast uppdaterad den 8 februari 2021