Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Närmare 400 högstadieplatser möjliggörs på Anders Ljungstedts gymnasium

10 februari 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Nya Kungsberget smygstartar sin skolorganisation tidigare än planerat genom att 360 elevplatser och 50 arbetsplatser får plats på Anders Ljungstedts gymnasium. Från höstterminen 2022 ska den nya högstadieskolans smygstart ta emot elever och lärare.

Kungsbergsskolan ska byggas om och en ny skola med plats för ungefär 900 elever ska föras upp i anslutning till Drottningtorget. Skolbyggnaden är planerad att stå redo för undervisning till hösten 2026. Men behovet av en ny skola låter inte vänta på sig. Antalet elever är redan så stort att Barn- och ungdomsnämnden redan nu känner sig manade att lösa situationen med trångboddhet i klassrummen.

Därför har Barn- och ungdomsnämnden beslutat att fram till Nya Kungsberget är färdigbyggt både starta upp och inhysa den nya organisationen i gymnasielokalerna på Anders Ljungstedts gymnasium. Där ska den nya skolorganisationen få plats med 360 elever i fyra parallellklasser i årskurserna 7-9. I varje klass ska max 30 elever få sin utbildning.

Att samnyttja lokalerna blir fördelaktigt

Att lokalerna på Anders Ljungstedts gymnasium blev aktuella har att göra med att Bildningsnämnden redan nu hyr lokaler på skolan. På grund av minskat elevantal på Anders Ljungstedts gymnasium och en översyn föddes tanken på att ett samnyttjande av lokalerna skulle bli fördelaktigt. Hösten 2022 ska den nya skolorganisationen vara igång i något provisoriska lokaler. 

Genom detta förslag löser vi det akuta behovet av högstadieplatser i närtid. Vi gör det i lokaler som kommunen redan äger vilket gör det till en ekonomiskt fördelaktig lösning för Linköpings skattebetalare. Dessutom startar vi på detta sätt upp organisationen för Nya Kungsbergsskolan vilket innebär att när den nya skolan väl är byggd kan vi flytta in en färdig organisation redan från start, säger Erik Östman (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Ytterligare en fördel med lösningen är att specialsalar som till exempel matsal, idrottshall och bibliotek redan finns på Anders Ljungstedts gymnasium och kan samnyttjas med gymnasiet.

Erik Östman (M)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Till e-postformulär för Erik Östman (M)

E-post: erik.ostman@linkoping.se

Telefon: 0730-46 81 19

Sonja Sandbacka

Kommunikatör

Till e-postformulär för Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 10 februari 2021