Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya satsningar i arbetet mot bidragsfusket

4 februari 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun – Politik
Allians för Linköping tar förekomsten av bidragsfusk på största allvar. Under mandatperioden har det vidtagits flera åtgärder i kampen mot bidragsbrott. Arbetet fortsätter och intensifieras nu genom ett nytt samarbete mellan Linköpings kommun och aktörer inom bostadssektorn.

I spåren av pandemin finns risk för att behovet av samhällets stöd kommer att öka. Därför är det nu särskilt viktigt att stödet går till dem som verkligen har rätt till det. Det nya samarbetet är en viktig del i att minimera risker för felaktiga utbetalningar samt säkerställa att regler för olika ekonomiska stöd efterföljs.

- Vi uppmärksammas mer eller mindre dagligen om olika bidragsbrott i Sverige. Detta måste motverkas på ett tidigt stadium och därför har vi tagit initiativ till den här arbetsgruppen. Responsen har varit mycket bra och alla tillfrågade har velat var med, vi har nu haft två möten och det känns som att det här kommer att bli ett värdefullt forum, säger Fredrik Lundén (M), ordförande för arbetsmarknadsnämnden.

I den nya arbetsgruppen deltar representanter från den politiska ledningen och tjänstepersoner från social- och omsorgsförvaltningen, samt Stångåstaden, Willhem, Victoria Park, HSB och Heimstaden.

- Samarbetet med fastighetsägarna är av yttersta vikt. I de fall kommunen betalar hela eller delar av hyrorna måste vi veta vem som bor var, om det finns inneboende, om det sker andrahandsuthyrning och liknande. Jag ser med stor tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet och att vi även kan utöka gruppen med andra relevant parter, avslutar Fredrik Lundén (M).

Sedan årsskiftet finns det en dedikerad person inom försörjningsstödsenheten som enbart arbetar med att följa upp misstänkt fusk. Det genomförs därtill ett flertal stickprov bland ansökningarna som undersöks på detaljnivå. Det inkluderar även besök/uppföljningar för att säkerställa att personen befinner sig i kommunen. Alla socialsekreterare och handläggare använder sig också av ett system som ger dem information från flera myndigheter och instanser, som bland annat Transportstyrelsen, A-kassan, CSN, Försäkringskassan. Denna information används sedan vid prövning av ansökan. Detta ger kommunens handläggare en bättre total bild av hur mycket bistånd en specifik person har rätt till. 

Fredrik Lundén (M)

Arbetsmarknadsnämndens ordförande

Till e-postformulär för Fredrik Lundén (M)

E-post: fredrik.lunden@linkoping.se

Telefon: 076-764 65 83

Senast uppdaterad den 4 februari 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: