Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ökat fokus på brottsbekämpande insatser för ett tryggare Linköping

22 februari 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Allians för Linköping höjer nu tempot i arbetet för ett tryggare Linköping genom ökad lokal operativ myndighetssamverkan (LOS).

Lokal operativ myndighetssamverkan (LOS) är ett nätverk som består av polisen, social- och omsorgsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, säkerhetsenheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket. Målet med LOS är att bekämpa kriminell näringsverksamhet.

Redan idag deltar bland annat bygglovskontoret och miljökontoret i arbetet med LOS men i begränsad omfattning. Vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 18 februari 2021 lade Allians för Linköping ett uppdrag till bygglovskontoret och miljökontoret att redovisa på vilket sätt arbetet inom LOS kommer att prioriteras under 2021.

– Vi har sett mycket goda resultat av bygglovskontorets och miljökontorets samverkan med andra myndigheter för gemensam brottsbekämpning. Eftersom vi tror på att denna samverkan är ett vinnande koncept för ett tryggare Linköping vill vi nu att arbetet ges högsta prioritet och att resurser för detta säkerställs, säger Stefan Erikson (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Bygglovskontoret kommer att fokusera på LOS-arbetet i den tillsynsplan som beslutades av bygg- och miljönämnden den 18 februari.

Från social- och omsorgsförvaltningen deltar blanda annat den del som arbetar med serveringstillstånd. Att ha med olika myndigheter på tillslag som exempelvis polisen gör skapar möjligheter att använda den lagstiftning som är mest tillämplig vilket resulterar i en större brottsbekämpning.

– Genom att social- och omsorgsförvaltningen är med i detta arbete så kan vi både få bort personer och rörelser som inte är lagliga och även nå personer som utnyttjas av dessa nätverk och hjälpa dom till ett bättre liv, säger Annika Krutzén (M), ordförande i social - och omsorgsnämnden.

Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden, kommunalråd

Till e-postformulär för Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzen@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 18

Stefan Erikson (M)

Ordförande i bygg- och miljönämnden

Till e-postformulär för Stefan Erikson (M)

E-post: Stefan.erikson@linkoping.se

Telefon: 0707-683290

Senast uppdaterad den 22 februari 2021