Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunen ska bli mer synlig kvällar och helger

8 mars 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommun inför tre områdesteam under 2021. Syftet är att öka tryggheten, öka kommunens närvaro utanför kontorstid och skapa ökad delaktighet med kommuninvånarna.

– Områdesteamen är del av den stora satsning vi gör på att öka tryggheten i Linköping. Kommunen har tidigare inte varit tillräckligt synlig och närvarande i stadsdelarna. Vi behöver därför stärka vår närvaro, framförallt på kvällar och helger. Leanlink kommer att få ett verksamhetsuppdrag från social- och omsorgsnämnden att starta områdesteam under 2021, säger kommunalråd Annika Krutzén (M). 

Tre områdesteam

Områdesteamen kommer att vara tre till antalet och utgår från stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp. Teamen kommer att bestå av befintliga resurser i form av fältverksamheten, brottsförebyggande brobyggare och stadsdelssamordnare. Dessutom tillsätts nya resurser i form av tre teamledare och sex så kallade trygghetsvärdar.

– Områdesteamen ska möta kommuninvånarna på de tider och platser där de finns. Målet, förutom ökad trygghet, är att förebygga brott och skapa dialog. Vi kommer även kunna styra resurserna så att de finns där de gör störst nytta, säger säkerhetschef Anders Fernemark.

Områdesteamen ska också fungera som en länk mellan de som är verksamma i området, till exempel kommunala fastighetsbolag, näringsidkare, föreningar och andra offentliga aktörer.

En av flera åtgärder

Kommunen har under det senaste året stärkt arbetet med att öka tryggheten och minska segregationen. Man har bland annat tagit fram en åtgärdsplan med sextio åtgärder. Områdesteamen är en del av den.

Områdesteamen finansieras i huvudsak genom befintliga medel i social- och omsorgsnämndens budget för fältsekreterare och brottsförebyggande brobyggare, samt kommunstyrelsens medel för stadsdelssamordnare och trygghetsskapande insatser. Under år 2021 kommer även verksamheten delvis att finansieras med statsbidrag från Delegationen mot segregation (Delmos).

Beslut fattas på kommunstyrelsens möte den 9 mars.

Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden, kommunalråd

Till e-postformulär för Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzen@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 18

Anders Fernemark

säkerhetschef

Till e-postformulär för Anders Fernemark

E-post: anders.fernemark@linkoping.se

Telefon: 070 213 85 26

Sonja Sandbacka

Kommunikatör

Till e-postformulär för Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 8 mars 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: