Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköping deltar i arbetet mot organiserad brottslighet

7 april 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköping är en av fem kommuner som deltar i ett nationellt pilotprojekt för att motverka organiserad brottslighet. Målet är att stoppa bidrags- och assistansfusk inom välfärden genom stärkt samverkan.

Pilotprojektet är en del av den myndighetsgemensamma satsningen mot grov och organiserad brottslighet. Syftet är att skapa en modell för ett utökat samarbete mellan de nationella myndigheterna och kommunerna i arbetet mot organiserad brottslighet. Arbetet leds av Polisens nationella operativa avdelning (Noa). 

Det är väldigt positivt att Linköping blivit utvald som en av fem pilotkommuner. Arbetet mot organiserad brottslighet, speciellt vad gäller bidragsbrott, är oerhört viktigt för Linköping. Vi har kommit en bit på vägen själva, men det är först när vi kan få till en effektiv samverkan med polisen och andra myndigheter som vi kan komma åt denna brottslighet på riktigt, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).

Upphandlingar ett riskområde

Målet med satsningen är att motverka och komma åt välfärdsbrott. Det kan till exempel handla om kriminella som ägnar sig åt näringsverksamhet, och som genom att kringgå lagar och regler missbrukar de skattefinansierade välfärdssystemen. Kommunerna spelar en viktig roll i att stoppa bidrags- och assistansfusket och att inte bevilja tillstånd till näringsidkare som ägnar sig åt organiserad brottslighet.

– Projektet är just nu i uppstartsfasen. Under ett första möte med Noa fick vi från kommunens sida redogöra för de riskområden som vi ser kopplat till organiserad brottslighet. Ett exempel är upphandlingar, där det finns risk för att företag med kriminella kopplingar kan försöka vinna ett avtal med kommunen, säger säkerhetschef Anders Fernemark.

En viktig del i arbetet är också att bryta den kriminella rekryteringen i ett tidigt skede. Där spelar skola och socialtjänst en viktig roll.

Förutom Linköping deltar kommunerna Södertälje, Örebro, Helsingborg och Uppsala i pilotprojektet.

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande / kommunalråd

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Anders Fernemark

säkerhetschef

Till e-postformulär för Anders Fernemark

E-post: anders.fernemark@linkoping.se

Telefon: 070 213 85 26

Sonja Sandbacka

Kommunikatör

Till e-postformulär för Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 7 april 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: