Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nu behövs en ny arbetsmiljösatsning

20 april 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Covid-19 har under det senaste året påverkat arbetsmiljön för både medarbetare och chefer i Linköpings kommun. Kommunen gör därför en extra satsning på att stärka arbetsmiljöarbetet under de kommande åren.

Coronapandemin har påverkat kommunen som arbetsgivare på en rad olika sätt. Sjukfrånvaron har ökat, många har känt stor oro och vissa verksamheter och arbetsgrupper har befunnit sig under hård press en längre tid. 

– Många av kommunens medarbetare har slitit hårt det senaste året. Ett stort antal är trötta, stressade eller känner oro för sin hälsa. En tydlig effekt av pandemin är att vi haft en högre sjukfrånvaro under 2020. Framförallt inom vård och omsorg samt skola och barnomsorg. Därför måste kommunen som arbetsgivare vidta åtgärder redan idag med anledning av de direkta och indirekta effekterna av covid-19, säger kommunalrådet Denisé Cassel (KD).

Under hösten 2021 satsar kommunen fem miljoner extra på arbetsmiljöarbetet med anledning av covid-19. Pengarna ska både gå till rehabiliterande och förebyggande åtgärder samt till det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Chefers förutsättningar

Chefernas förutsättningar har också påverkats starkt av pandemin. Nya arbetssätt, nya rutiner och hög belastning på arbetsgrupperna gör att cheferna fått en helt ny vardag. Ungefär 20 procent av kommunens medarbetare har arbetat helt eller delvis på distans sedan pandemin startade, vilket också ställer nya krav på de chefer som ska leda sina medarbetare på distans.

– Att våra chefer mår bra är avgörande för att våra medarbetare och våra verksamheter också ska må bra. Därför behöver vi också skapa bättre förutsättningar för chefskapet i efterdyningen av pandemin, säger kommunalrådet Denisé Cassel (KD).

Satsning på kort och lång sikt

En större uppföljning av effekterna av pandemin kommer att genomföras under hösten 2021. Men det står redan nu klart att den extra satsningen på åtgärder för att mildra effekterna av Covid-19 utifrån ett arbetsmiljöperspektiv behöver fortsätta under 2022-2023. Förslag på detta lämnas till budgetberedningen. Denisé Cassel (KD)

1:e vice ordförande för kommunstyrelsen / kommunalråd

Till e-postformulär för Denisé Cassel (KD)

E-post: denise.cassel@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 05

Sonja Sandbacka

Kommunikatör

Till e-postformulär för Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 20 april 2021