Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya feriearbeten i samarbete med näringslivet

21 april 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Fler gymnasieungdomar ska få möjlighet till feriearbete i sommar. Bildningsnämnden har tagit beslut om ett pilotprojekt där privata företag får möjlighet att ta emot feriearbetare mot att kommunen betalar halva lönekostnaden.

Pandemin bedöms fortsatt minska ungdomars möjligheter att få ett sommarjobb. För att förbättra deras möjlighet till inträde på arbetsmarknaden kommer Linköpings kommun utöka antalet platser för gymnasieungdomar som vill ha feriearbete. Bildningsnämnden har beslutat att genomföra ett pilotprojekt där privata företag får möjlighet att ta emot feriearbetare mot att kommunen betalar halva lönekostnaden.

– Det är viktigt att vi är med och bidrar så att fler ungdomar får erfarenheter från arbetslivet, något som kan vara svårt att lösa på egen hand särskilt nu i pandemin. Projektet ger fler ungdomar möjligheten att få ett jobb trots det ansträngda ekonomiska läge som råder för många företag, säger Åsa Wennergren (L) bildningsnämndens ordförande.

Satsningen, som innebär att nya feriejobb kan skapas, riktar sig till ungdomar som gått ut år 1 och 2 i gymnasiet.

Samarbetsavtal

I korthet innebär den nya satsningen att Linköpings kommun tecknar ett samarbetsavtal där mottagande näringsidkare anställer feriearbetaren och därmed har arbetsmiljöansvar, handledaransvar och betalar avtalsenlig lön. Linköpings kommun subventionerar halva lönekostnaden. Näringsidkaren måste uppfylla ett antal krav, förutom att verksamheten ska finnas i Linköping måste kollektivavtal finnas, näringsidkaren ska vara registrerad för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter och inte ha några skulder hos Kronofogden.

Bakom beslutet ligger ett så kallat nämndinitiativ från oppositionen. 

– Jag tycker att det är ett bra förslag och då spelar inte avsändaren någon roll, utan jag kommer alltid att utgå från det som är bäst för medborgarna. Det här är positivt för ungdomarna och kan ge fler chansen till ett arbete i sommar. Nu hoppas jag att många företagare i Linköping vill vara med och samarbeta kring detta, säger Åsa Wennergren (L).Åsa Wennergren (L)

Ordförande bildningsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74

Sonja Sandbacka

Kommunikatör

Till e-postformulär för Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 21 april 2021