Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stort intresse för Kickstart Linköping: Fyra projekt får dela på två miljoner

20 april 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Deckarhus, mat- och dryckesupplever, inomhusgolf och båttrafik. Det är innehållet i de utvecklingsprojekt som beviljats stöd från Linköpings kommun inom ramen för satsningen Kickstart Linköping. Syftet är att påskynda utvecklingen av Linköping som besöksdestination.
Ett av de Kickstart-projekt som fått stöd handlar om att etablera en ny båtlinje här från Bergs slussar till Linköpings hamn. Foto: Fredrik Schlyter.

Kickstart Linköping är en satsning där Linköpings kommun satsar totalt 10 miljoner kronor under 2021 och 2022 för att ge en injektion till en hårt pandemidrabbad besöksnäring. Stödet består bland annat av stöd till utvecklingsprojekt, dvs. större insatser som gynnar besöksnäringen i Linköping på kort och lång sikt, och produktutvecklingscheckar à 25 000 kronor som kan bidra till att marknadsföra Linköping som destination.

Nu har beslut tagits om den första omgången utvecklingsprojekt, där företag har kunnat ansöka om medel upp till 500 000 kronor. Intresset har varit stort. 24 ansökningar om utvecklingsmedel har kommit in och bland dessa har Linköpings kommun valt ut fyra stycken som kommer att få stöd för att utveckla sin reseanledning till Linköping.

- Det har varit stark konkurrens då vi har fått in ansökningar av bra kvalitet med många spännande projekt. Men det var fyra som vi bedömde ha störst potential att utveckla Linköping som destination för att attrahera nationella besökare, inte minst för privatresande. Det är också roligt att de olika projekten har en stor spännvidd och riktar sig mot olika målgrupper, säger Louise Felldin, näringslivsdirektör i Linköpings kommun.

Ansökningarna har poängsatts utifrån ett antal förutbestämda kriterier, exempelvis turistekonomisk omsättning, hållbarhet, innovationsgrad och samarbete. Utifrån denna bedömning har följande projekt beviljats bidrag på upp till 500 000 kronor:

  • Martin Widmark AB får stöd för att utveckla LasseMajas Deckarhus i Linköping.
  • AB Centralbryggeriet i Linköping får stöd till projektet The Folke Filbyter Experience. Centralbryggeriet flyttar sitt bryggeri från Tallboda till ett mer centralt läge vid Tornet i Linköping. Läget och miljön skapar grunden till en helt ny mötesarena med mat och dryck i centrum.
  • The Box Hotel AB får stöd till etablering av Indoor Golf baserat på avancerade simulatorer.
  • Hammarö Sjötrafik AB får stöd för att etablera en ny båtlinje mellan Linköpings hamn och Bergs Slussar sommaren 2021, lagom till Kinda kanals 150-årsjubileum.

- Vi är överväldigade av det stora intresset. Det vittnar om att det finns en stor innovationskraft i vår besöksnäring, men också att det finns ett behov av stöd på grund av pandemin. Jag ser fram emot att följa de beviljade projekten framöver och tror att de verkligen kan innebära en kickstart värd namnet. Vår förhoppning är också att flera av de andra goda idéerna som kommit in ska kunna bli verklighet på andra sätt, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun.

- På Visit Linköpings vägnar vill vi tacka alla aktörer i besöksnäringen som engagerat sig i processen kring Kickstart Linköping, trots det tuffa läge som fortfarande råder. Det bådar gott för framtiden, där vår förhoppning är att vi tillsammans kan fortsätta att bygga en stark destination, säger Johan Thorén (L), ordförande i Visit Linköping & Co.

Utöver stöd för utvecklingsprojekt har 26 produktutvecklingscheckar på 25 000 kronor beviljats så här långt och dessa ansökningar kan göras löpande. Nästa deadline för att ansöka om utvecklingsprojekt är 30 september 2021.

Mer information om Kickstart Linköping finns på www.visitlinkoping.se/kickstart

 

Louise Felldin

Näringslivsdirektör

Till e-postformulär för Louise Felldin

E-post: Louise.Felldin@linkoping.se

Telefon: 013-20 74 66

Senast uppdaterad den 20 april 2021