Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Minskad klimatpåverkan från plast

4 maj 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Tillsammans med andra kommuner har Linköping minskat sin klimatpåverkan från plast med över 2000 ton CO2 per år. Detta är resultatet från samverkansprojektet Jakten på plasten.

Genom att bland annat ta bort onödiga engångsprodukter av plast och minska användningen av flertalet plastprodukter samt öka andelen återvunnen plast har kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Norrköping och Linköping minskat sin klimatpåverkan med över 2 000 CO2 ton per år. 

– Vi har som mål att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025, där arbetet med att minimera fossil plast är en viktig del. Att dessutom kunna göra det tillsammans med andra kommuner visar på kraften i att arbeta tillsammans när det gäller miljö- och klimatfrågor, säger kommunalrådet Muharrem Demirok (C).

Samarbetet mellan kommunerna har även resulterat i nya metoder, verktyg och arbetsmaterial som kan användas för att minska kommunerna miljö- och klimatpåverkan från plast. Projektet har även arbetat för att öka medvetenheten kring plast inom kommunen genom filmer, utbildningar och checklistor. I Linköpings kommun har sju pilotenheter arbetat med att minska sin användning av produkter i plast. 

– Under de senaste tre åren har vi arbetat aktivt med att öka medvetenheten om plastens klimatpåverkan och samtidigt gjort det enklare för våra verksamheter att välja klimatsmarta produkter. Det är bra att vårt arbete ger resultat, säger projektledare Lise-Lotte Wallberg Järvinen.

Det EU-finansierade projektet Jakten på plasten har genomförts som ett samverkansprojekt mellan kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, och Linköping under tre och ett halvt års tid. Målet har varit att minska miljö- och klimatpåverkan från plast i den kommunala verksamheten genom att minska användandet av plast och öka andelen återvunnet och förnybart material. Projektet har det formella namnet Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet; men som kallas för Jakten på plasten. Projektet har fått stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Här kan du läsa mer om Jakten på platsen

Läs projektet slutrapport och se en film om projektet.

 

Lise-Lotte Wallberg Järvinen

Utvecklingsstrateg

Telefon: 013206451

Senast uppdaterad den 4 maj 2021