Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Polisen och Försäkringskassan ansluter sig till kommunens arbetsgrupp mot bidragsbrott

4 maj 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Varje år utbetalas stora bidragsbelopp till personer som inte har rätt till ekonomisk hjälp. Dessa allvarliga brott innebär enorma kostnader för samhället och måste på alla sätt stävjas. Allians för Linköping har därför inlett ett operativt samarbete mellan Linköpings kommun och aktörer inom bostadssektorn, ett samarbete som nu utökas med Polismyndigheten och Försäkringskassan.

Linköpings kommun har upparbetat flera rutiner för att motverka bidragsfusk och säkerställa att bidrag utbetalas till personer som har rätt till ekonomisk hjälp. Genom att samarbeta med andra aktörer och myndigheter kan detta arbete nu intensifieras.

– Verkligen glädjande att vi blir fler aktörer som samverkar mot bidragsbrottsligheten. Tillsammans har vi helt andra möjligheter än var och en för sig. I Alliansens Linköping ska det löna sig att göra rätt, och vara väldigt svårt att fuska, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden. 

Polisen och Försäkringskassan har stora erfarenheter av att motverka olika former av välfärdsbrott.

– Vi arbetar målmedvetet med att förhindra bidragsbrott, vilket är en viktig del i att värna legitimiteten för socialförsäkringen. Vårt uppdrag är att rätt ersättning ska gå till rätt person. Därför välkomnar vi initiativet till operativt samarbete mellan involverade aktörer, säger Johanna Hedberg, enhetschef Försäkringskassan.

– Samverkan mellan kommun, polis och andra myndigheter är en förutsättning för att komma åt bidragsbrottsligheten. Många brott kan förebyggas genom förbättrade kontrollsystem. Genom ett utökat informationsutbyte kan vi tillsammans förebygga eller upptäcka dessa brott i ett tidigt skede, avslutar Pär Fridh, Polisinspektör/kommunpolis Lokalpolisområde Linköping. 

Nyligen utsågs Linköping till en av fem kommuner som ska delta i ett nationellt pilotprojekt där syftet är att skapa en modell för ett utökat samarbete mellan de nationella myndigheterna och kommunerna i arbetet mot organiserad brottslighet. Målet är att stoppa bidrags- och assistansfusk inom välfärden genom stärkt samverkan och arbetet kommer att ledas av Polisens nationella operativa avdelning (Noa).

Fredrik Lundén (M)

Kommunalråd och ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Till e-postformulär för Fredrik Lundén (M)

E-post: fredrik.lunden@linkoping.se

Telefon: 076-764 65 83

Senast uppdaterad den 4 maj 2021