Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Brukaren i fokus vid nyproduktion av gruppbostäder

29 juni 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Social- och omsorgsnämnden har fattat beslut om ett nytt funktionsprogram för nyproduktion av gruppbostäder. Det nya programmet har brukarens behov i fokus och ställer i vissa fall högre krav på bostaden än vad lagen kräver.

En gruppbostad är ett boendealternativ för personer som behöver tillsyn eller omvårdnad av personal mer eller mindre kontinuerligt. Det nya programmet har fokus på funktionerna och utformningen i gruppbostaden utifrån brukarnas perspektiv och behov. Det finns generella krav på allt från färgsättning och materialval till akustik och belysning. Men också tillgänglighet och trivsamma utemiljöer. 

– Vi vill att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva och bo så likt personer utan funktionshinder som möjligt. Därför ställer vi krav på att bostaden ska vara så hemlik som möjligt, samtidigt som den ska vara anpassad för användning av till exempel hjälpmedel. Våra boende kommer att kunna vara säkra på att få en hög kvalité på sina boenden, säger Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden.

God vårdhygien, säkerhet och god arbetsmiljö för personalen är tre andra viktiga punkter som programmet fokuserar på. I vissa fall har kommunen medvetet angett en högre eller starkare nivå än vad lagstiftningen anger som standard. 

Nybyggnation och större ombyggnation

Det nya funktionsprogrammet ska tillämpas vid nybyggnationer och större ombyggnationer. Varje enskilt byggprojekt kan kompletteras med speciella lösningar med hänsyn till de behov som finns hos den aktuella målgruppen. Med hjälp av funktionsprogrammet kommer det att bli lättare att veta vilka krav kommunen ställer på våra gruppbostäder.

Samarbete har skett med Lejonfastigheter som ansvarar för kompletterande delar till funktionsprogrammet, det så kallade rumsfunktionsprogrammet. I arbetet med det nya funktionsprogrammet har Social - och omsorgsförvaltningen även haft samråd med andra förvaltningar inom kommunen och med Funktionsrätt Linköping.

Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden, kommunalråd

Till e-postformulär för Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzen@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 18

Sonja Sandbacka

Kommunikatör

Till e-postformulär för Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 29 juni 2021