Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköping förbereder för ett idrottsgymnasium

16 juni 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Bildningsnämnden föreslås att på torsdagens sammanträde den 17 juni ge Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett arbete med att utveckla ett idrottsgymnasium i kommunal regi. Detta arbete innebär en vidare utredning av lokala och nationella förutsättningar för idrottsutbildning i Linköping.

Allians för Linköping har som målsättning att få till ett idrottsgymnasium med både högskoleförberedande- och yrkesprogram i Linköpings kommun. Idrotten ses som en integrerande faktor vilket även påverkar skolsegregationen.

– Vi ser idrotten som en integrerande faktor. För att öka integrationen inom Linköpings gymnasieskolor vill vi utveckla ett idrottsgymnasium med både yrkes- och högskoleförberedande program där elever från olika bakgrund och miljöer kan mötas, säger Åsa Wennergren (L), ordförande i bildningsnämnden

Bildningsnämnden fick i internbudgeten för 2020 ett uppdrag att utreda förutsättningar för ett idrottsgymnasium. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under året arbetat med en utredning kopplat till detta uppdrag. Syftet med utredningen var att bidra till mer information om idrottsutbildningar i allmänhet samt att problematisera och analysera organisering av idrottsutbildning samt vilken framtida profilering ett idrottsgymnasium i kommunal regi skulle kunna ha.

I den fortsatta processen föreslås bildningsnämnden att ge utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett arbete med att utveckla ett idrottsgymnasium i kommunal regi.

Denna utredning ska ge information och rekommendationer om bland annat:

- Mål och vision för ett kommunalt idrottsgymnasium

- Lokalisering av idrottsgymnasium samt lokaler för idrottsutbildning

- Programutbud

- Vilka idrotter som ska erbjudas samt utifrån vilken nivå (lokal idrottsutbildning, nationellt    godkänd idrottsutbildning)

- Förslag på lokal organisation för ett kommunalt idrottsgymnasium inklusive formaliserad samverkan med idrottsföreningar

Slutredovisning av uppdraget ska ske senast vid bildningsnämndens sammanträde i mars 2022.

Åsa Wennergren (L)

Ordförande bildningsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74

Sonja Sandbacka

Kommunikatör

Till e-postformulär för Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 16 juni 2021