Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköping växer även på landsbygden

24 juni 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Det ska vara enkelt att bygga och bo på landsbygden. Linköpings kommun strävar därför efter att underlätta processen så långt det går. Landsbygdsutveckling ska också gå hand i hand med ett hållbart byggande där vi skyddar värdefull åkermark och natur.

Ett ökat intresse för byggnation av villor och småhus har resulterat i fler ansökningar. Under de fem första månaderna i år har vi släppt fram fler bostäder via förhandsbesked än vad som beviljades under hela 2020. Linköping slår därmed rekord i antal förhandsbesked för villor och småhus.

– För oss är landsbygdsutvecklingen viktig så att fler får möjlighet att skapa sitt boende samtidigt som vi tar ansvar för att skydda exempelvis värdefull åkermark. För tredje året i rad under mandatperioden ökar antalet bostäder via förhandsbesked och det är mycket glädjande, säger Stefan Erikson (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

– Både byggandet av och planeringen för fler småhus har ökat under de senaste åren. I prognoserna framåt ser vi ett tydligt skifte där prioriteringen av småhus i kommande detaljplaner får större utrymme, allra helst på landsbygden, säger Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Linköping är, näst efter Uppsala, den kommun som i Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2021 redovisar högst prognos för antalet byggda småhus, hela 290 småhus har från kommunens sida bedömts bli färdigställda under året.

Under hösten presenteras en rad nya förslag på hur kommunen vill underlätta för småhusbyggande på landsbygden. Bland annat presenteras en ny portal för byggande på landsbygden som riktar sig till markägare, småhusföretag och privatpersoner som vill bygga på landsbygden.

Muharrem Demirok (C)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Muharrem Demirok (C)

E-post: muharrem.demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94

Stefan Erikson (M)

Ordförande i bygg- och miljönämnden

Till e-postformulär för Stefan Erikson (M)

E-post: Stefan.erikson@linkoping.se

Telefon: 0707-683290

Sonja Sandbacka

Kommunikatör

Till e-postformulär för Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 24 juni 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: