Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny IOP med KFUM ska ge barn med NPF tillgång till anpassad fritidsverksamhet

30 juni 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Social- och omsorgsnämnden har tecknat nytt avtal, ett idéburet offentligt partnerskap (IOP), med KFUM gällande Funkis, som är en mötesplats för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras familjer.

Genom partnerskapet får barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och deras familjer möjlighet att genom en anpassad träffpunkt aktivt delta i fritidslivet på likvärdiga och jämlika villkor. Syftet med överenskommelsen är att erbjuda en mötesplats med en helt anpassad miljö med rätta förutsättningar där barn kan få leka i en lugn och trygg miljö och där familjen kan träffas, dela erfarenheter och stötta varandra.

Partnerskapet gäller under 2 år från och med 2021-10-01 till och med 2023-09-30 med möjlighet till förlängning ett år i taget, dock som längst till och med 2024-09-30. Social- och omsorgsnämnden finansierar partnerskapet med 888 564 kronor per år (2021 års prisnivå). År 2021 uppgår finansieringen till 222 141 kronor. KFUM bidrar med 257 100 kronor (2021 års prisnivå). 

Utöver de ekonomiska medel som Linköpings kommun tillför ska kommunen verka för att vara en aktiv samverkanspartner samt bidra med marknadsföring av verksamheten så att målgruppen lättare hittar och få kännedom om erbjudna insatser.

– Genom denna IOP hoppas vi kunna ge fler barn och deras familjer en rikare fritid och möjlighet att träffa andra familjer för erfarenhetsutbyte och stöd, säger Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden. 

Inom ramen för partnerskapet ska Linköpings kommun:  

  • Informera om KFUM, partnerskap och överenskomna verksamheten på Linköpings kommuns hemsida.  
  • Underlätta informationsspridning inom kommunens egna verksamheter.  
  • Bidra med marknadsföring av verksamheten så att målgruppen lättare hittar och få kännedom om erbjudna insatser.  
  • Erbjuda KFUM deltagande i kommunala nätverk/träffar som rör målgruppen.

Inom ramen för partnerskapet ska KFUM Linköping:  

  • Skapa trygga, meningsfulla och varierande fritidsaktiviteter för barn med NPF, syskon och deras föräldrar.  
  • Motverka social isolering och utanförskap för barn med NPF och deras familjer genom att erbjuda en mötesplats kombinerat med ett anpassat lekrum.  
  • Ge möjlighet till föräldrar att möta familjer i liknande situation, stötta varandra och utbyta erfarenheter.  
  • Ge möjlighet till syskon till barn med NPF att lära känna andra barn i liknande situation genom riktade aktiviteter som exempelvis filmkvällar, utflykter m.m.  
  • Bidra till ökad kunskap om målgruppen genom att erbjuda öppna föreläsningar och kurser.
Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden, kommunalråd

Till e-postformulär för Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzen@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 18

Sonja Sandbacka

Kommunikatör

Till e-postformulär för Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 30 juni 2021