Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kraftfulla satsningar för ökad trygghet

30 augusti 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun – Politik
Linköping har drabbats av flera allvarliga brott. Det är en farlig utveckling som påverkar hela samhället och den måste brytas. I Allians för Linköpings budget för 2022 ingår en kraftfull satsning på 80 miljoner kronor för ökad trygghet bestående av både trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder med fokus på tidiga insatser för barn och unga samt trygghetsskapande åtgärder i stadsdelarna.

Kommunen kan göra mycket och Allians för Linköping gör rekordsatsningar för att öka tryggheten, men det är omöjligt att lyckas fullt ut om inte Polis och rättsväsendet får de resurser och verktyg som krävs för att komma till bukt med den grova brottslighet som finns här och nu.

- Utvecklingen med allvarliga våldsbrott och ungdomar som fastnar i gängkriminalitet måste brytas till varje pris. Med dessa rekordstora satsningar för att öka tryggheten på både lång och kort sikt sänder vi en tydlig signal till Linköpingsborna om att vi inte tänker ge oss förrän gängen är borta från Linköpings gator, säger kommunstyrelsens ordförande, Niklas Borg (M).

Skolan ska vara en trygg plats som ger kunskap

En god utbildning är grundläggande för att ge alla människor en möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Ska fler elever lära sig mer krävs fokus på kunskap och bildning och att alla elever ges studiero och kan vara trygga i skolan. Allians för Linköping utökar satsningen på heltidsmentorer för att avlasta lärarna så att de kan fokusera på sitt kärnuppdrag, undervisning. Det ger en ökad trygghet och större möjligheter för eleverna att klara sin skolgång. Grundsärskolan är i behov av mer resurser och vi genomför en satsning för att säkerställa att de har rätt resurser. För att motverka segregationen och öka den upplevda tryggheten tillsätter vi ytterligare resurser till Kultur- och fritidsnämnden för att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i samverkan med föreningslivet.

- Nu utökar vi satsningen på heltidsmentorer så att lärarna kan fokusera på huvuduppdraget nämligen undervisning. Så bygger vi en kunskapsskola för alla barn och unga och ser till att de ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen, säger Åsa Wennergren (L) kommunalråd med ansvar för skolan.

Satsningar:

 • Heltidsmentorer
 • Särskola
 • Samverkan Barn och unga
 • Vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen
 • Föreningsstöd landsbygd
 • Trygghetsskapande åtgärder
 • Översyn av kommunens fritidsverksamhet

Trygghet att röra sig utomhus


De senaste händelserna har påverkat oss alla, många undviker att röra sig utomhus kvällstid eller undviker att röra sig på vissa områden. Så ska det inte vara i Linköping, här ska det vara tryggt och säkert att röra sig när och var man än vill.

- Allt fler Linköpingsbor vittnar om upplevd otrygghet i och utanför stadskärnan, därför är det av största vikt att fortsätta satsa på och arbeta för en utomhusmiljö som upplevs som trygg. Våra satsningar på ordningsvakter, utökad fältverksamhet och kommunal kamerabevakning på allmän plats är ett tydligt led i detta,säger Denisé Cassel (KD), kommunalråd.

Satsningar:

 • Fler ordningsvakter
 • Kommunala trygghetskameror
 • Kraftfull förstärkning av fältverksamheten
 • Ökad satsning på Frivilliga Resursgruppen för kommunal vuxennärvaro vid akuta händelser och andra tillfällen när det är extra viktigt att kommunen syns (inspark/nollning, Valborg, skolavslutning)
 • Medel för trygghetsarbete i utskotten för medborgardialog
 • Stöd till nattvandring (ex genom att ge ekonomiskt stöd till idrottsföreningar som ställer upp med nattvandrare)
 • Fysiskt trygghetsarbete på landsbygd

Tidiga insatser för att bryta rekryteringen till kriminella gäng

Kommunens sociala insatser spelar en mycket viktig roll i arbetet med att tidigt ingripa när barn och unga riskerar att fångas upp av den kriminella miljön. Allians för Linköping satsar därför extra mycket på insatser mot barn och unga i budgeten för att bryta trenden att fler rekryteras till kriminella gäng.

- Vi ska bryta den trend som finns med att kriminaliteten kryper ner i åldrarna och sprider sig. Nu ökar vi insatserna för att tidigt komma åt de som är i riskzonen, bla genom att arbeta mer aktivt med placering av unga samt områdesteam i stadsdelarna. Genom ett närmare samarbete mellan skola, socialförvaltning samt polis skapar vi bättre förebyggande åtgärder för att tidigt identifiera de unga i riskzonen innan de utsätts för eller utsätter andra för brott. Så bygger vi långsiktig trygghet i vår kommun, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd.

Satsningar:

 • Insatser barn och unga
 • Ingripande åtgärder i form av placeringar på HVB-hem
 • Utöka samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer
 • Områdesteam
 • Särskild satsning på arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Heltidsaktivering
 • Inrättande av grupp för att motverka bidragsbrott
Niklas Borg (M)

Kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 013-20 50 95

Muharrem Demirok (C)

Kommunalråd

Till e-postformulär för Muharrem Demirok (C)

E-post: Muharrem.demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94

Åsa Wennergren (L)

Kommunalråd, ordförande bildningsnämnden, gruppledare (L)

Till e-postformulär för Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74

Denisé Cassel (KD)

Kommunalråd

Till e-postformulär för Denisé Cassel (KD)

E-post: denise.cassel@linkoping.se

Telefon: 072-23 599 94

Senast uppdaterad den 30 augusti 2021