Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utökat trygghetsarbete

19 augusti 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun – Politik
Linköping har den senaste tiden drabbats av flera allvarliga brott. Denna farliga samhällsutveckling är ett hot mot medborgarnas trygghet och säkerhet och måste på alla sätt stävjas. Därför satsar Allians för Linköping nu 3 miljoner kronor på utökade trygghetsskapande åtgärder.

Den ökade brottsligheten med flera mycket allvarliga brott i kombination med vardagsbrottslighet är nu på väg att bli samhällshotande där medborgarnas trygghet riskerar sjunka och där tilltron till samhällets förmåga att skydda medborgarna reduceras. Särskilt oroande är brottsligheten i unga åldrar där både gärningspersoner och målsägare är mycket unga.

– Vi måste i alla lägen prioritera Linköpingsbornas trygghet. Utökade trygghetsåtgärder kan inte invänta nästa års budget utan måste på plats redan nu i höst, därför avsätter vi nu ytterligare medel utöver de redan beslutade satsningarna på ordningsvakter och områdesteam, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M)

Allians för Linköping har tidigare genomfört flera trygghetsökande satsningar, bland annat ordningsvakter, trygghetsvärdar, fältare och även tagit steget närmare egna kommunala trygghetskameror. Genom denna nya satsning kan kommunens trygghetsinsatser förstärkas ytterligare och omgående, samt ha lång uthållighet. Utgångspunkterna för insatserna är det ansvar som åvilar kommunen avseende socialtjänst och utbildning men också bibehålla en tät och god samverkan med polismyndigheten, som har ansvaret för ordningshållningen som att gripa och lagföra brottslingar.

– Brottsligheten och otryggheten påverkar alla som lever och verkar i Linköping. Att känna sig trygg där man bor är en grundläggande rättighet, därför känns det bra att vi kommer med ytterligare åtgärder för hur vi kan öka tryggheten för invånarna i vår kommun, säger Denisé Cassel (KD), 1:e vice KSO.

Beslut tas av kommunstyrelsen den 24 augusti.

Niklas Borg (M)

Kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 013-20 50 95

Denisé Cassel (KD)

Kommunalråd

Till e-postformulär för Denisé Cassel (KD)

E-post: denise.cassel@linkoping.se

Telefon: 072-23 599 94

Senast uppdaterad den 19 augusti 2021