Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasieelevernas resultat kvar på samma nivå

2 september 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Resultaten för gymnasieskolans avgångsklasser 2021 är kvar på samma nivå som året innan, men betygspoängen ökar något. Ett gott resultat med tanke på att eleverna haft en lång period av fjärr- och distansundervisning under pandemin.

Linköpings kommunala sex gymnasieskolor har på många olika sätt snabbt fått anpassa sig under pandemin för att inte bidra till ökad smittspridning, samtidigt som utbildningarna genomförts. Längre perioder av studier på fjärr- och distans har ställt annorlunda krav på både lärare och elever. Det är då glädjande att se att andelen elever med examen för avgångsklasserna håller sig på samma nivåer som tidigare, och att betygspoängen till och med ökar.

Högre examensgrad

Den totala examensgraden för de kommunala gymnasieskolorna är i år 88 procent, vilket är en halv procentenhet högre än året innan. Killarna står för en liten ökning på en knapp procentenhet och ligger på 87 procent. Tjejerna är kvar på samma nivå, 90 procent. Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna ökar jämfört mot föregående år, både för samtliga elever såväl som för elever med examen. Eleverna som tog examen i år hade i genomsnitt 15,4 i betygspoäng jämfört med 15,1 föregående år. 

– Förutsättningarna för gymnasieskolan har varit sämre på grund av den pågående pandemin men målet har varit att upprätthålla god undervisning. Det har varit genomförbart tack vare att lärarna snabbt kunnat ställa om till distansundervisning och gjort ett fantastiskt jobb. Att killarnas examensgrad ökar något och närmar sig tjejernas är glädjande och något som vi ska arbeta vidare med för att ha en fortsatt positiv utveckling när det gäller gymnasieexamen, säger Åsa Wennergren (L), ordförande i bildningsnämnden.

Fler avgångselever med examen

Andelen avgångselever med examen har de senaste året gått upp ett par procentenheter vilket kommunens avdelningschef för gymnasie- och vuxenutbildning Åsa Ridne tycker är positivt.

– De kommunala gymnasieskolorna ligger på en hög nivå när det gäller gymnasieexamen och det är mycket glädjande att den nivå bibehålls trots fjärr- och distansundervisning. Det visar att skolornas arbete att med att ställa om undervisningen till den digitala arbetsformen har fungerat även för elever i behov av stöd, säger Åsa Ridne.

Åsa Wennergren (L)

Ordförande bildningsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74

Åsa Ridne

Avdelningschef

Till e-postformulär för Åsa Ridne

E-post: asa.ridne@linkoping.se

Telefon: 013-26 20 39

Senast uppdaterad den 2 september 2021