Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Timavlönade medarbetare inom vård- och omsorg får vaccinera sig på arbetstid

16 september 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommun kommer att erbjuda timavlönade vikarier inom all vård- och omsorgsverksamhet att vaccinera sig på arbetstid. Beslutet är ett ordförandebeslut som togs av ordförande i äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden under onsdagen den 15 september. 

Det är av största vikt för oss att våra boende och brukare kan känna sig trygga med sin personal. Att få fler att vaccinera sig är ett viktigt steg i detta, säger Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Linköpings kommun har sedan tidigare erbjudit månadsavlönade medarbetare som arbetar inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet att vaccinera sig på arbetstid. Detta för att underlätta för medarbetaren att kunna ta sitt vaccin. Nu inkluderar erbjudandet även timavlönade inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet.

– Det känns angeläget för oss att kunna erbjuda möjligheten att vaccinera sig på arbetstid även till våra timavlönade vikarier. Tidig forskning pekar på att de som är vaccinerade i mindre grad riskerar att smitta andra, även om de skulle vara bärare av viruset. Därför ser vi detta som en viktig del av arbetet, säger Liselotte Fager (KD), ordförande i äldrenämnden.

Gensvaret på erbjudandet om vaccination på arbetstid har varit gott och många månadsavlönade medarbetare har utnyttjat möjligheten.

–  Det är både glädjande och positivt att se att våra medarbetare väljer att vaccinera sig,  säger Sonja Erlandsson, utförardirektör, Leanlink.

 

Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden, kommunalråd

Till e-postformulär för Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzen@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 18

Liselotte Fager (KD)

Ordförande äldrenämnden

Till e-postformulär för Liselotte Fager (KD)

E-post: liselotte.fager@linkoping.se

Telefon: 076-048 14 90

Sonja Erlandsson

Utförardirektör

Telefon: 013-263288

Senast uppdaterad den 16 september 2021