Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Allians för Linköpings satsningar i social- och omsorgsnämndens internbudget för 2022

20 oktober 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun – Politik
Arbetet som bedrivs av kommunens social- och omsorgsförvaltning håller en hög kvalitet och för att kunna fortsätta hålla denna höga nivå är det viktigt att förvaltningens medarbetare har en god arbetsmiljö så att kommunen även framgent kan möta Linköpingsbornas behov av omsorgsinsatser. Därför avsätter Allians för Linköping resurser för bland annat förbättringar inom arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Pandemins tid har varit ansträngande för social- och omsorgsförvaltningens verksamheter som under en längre tid har jobbat under hårt tryck. Det finns därför ett stort behov av återhämtning och avlastning för att kunna möta samhällsutvecklingens behov och utmaningar.

-Våra medarbetare är det viktigaste vi har, utan dem kan vi inte göra staden tryggare och utan dem kan vi inte bygga fler boenden eller ge fler barn hjälp i tid. Därför behöver vi underlätta deras arbete på de sätt vi kan, säger Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Allians för Linköping avsätter också resurser för att utveckla nya arbetssätt och metoder så att hjälp- och stödinsatser för barn och unga kan sättas in så tidigt och lokalt som möjligt. Det handlar om ett förebyggande arbete, att genom att fokusera mer på tidiga insatser och på att få fler att acceptera stöd från socialtjänsten minska antalet personer som hamnar i svåra situationer i högre ålder.

Social- och omsorgsförvaltningen föreslås också få i uppdrag att utreda förutsättningar för ett kommunalt HVB för barn för att bättre möta behovet av stödinsatser för yngre barn.

-Våra barn som vi placerar har allt fler och mer komplexa behov, samtidigt som det blir svårare och svårare att rekrytera familjehem som kan tillgodose dessa behov. Därför ska vi nu utreda om det är möjligt att starta ett kommunalt HVB för att kunna minska de långväga placeringarna, avslutar Annika Krutzén (M).

För satsningarna avsätter Allians för Linköping totalt 10,8 miljoner kronor. Beslut om internbudget tas av social- och omsorgsnämnden den 20 oktober 2021.

Annika Krutzén (M)

Kommunalråd, ordförande social- och omsorgsnämnden

Till e-postformulär för Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzen@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 18

Senast uppdaterad den 20 oktober 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: