Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Attendos uppdrag på Ånestads vårdboende avslutas

6 oktober 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Attendo kommer att lämna Ånestads vårdboende i förtid. Det står klart efter ett beslut i Äldrenämnden idag. "Att Attendo skulle avsluta sitt uppdrag har varit en tydlig inriktning från mig som ordförande. Det fanns inga andra alternativ med tanke på de allvarliga brister som har uppmärksammats i verksamheten. Det viktigaste för oss är att se till att de boende på Ånestad får en god vård och omsorg", säger Liselotte Fager (KD), Äldrenämndens ordförande.

Äldrenämnden fattade beslut i frågan vid ett extrainsatt möte under onsdagen. Beslutet innebär att Linköpings kommun och Attendo har kommit fram till en gemensam överenskommelse om att avsluta Attendos uppdrag på Ånestad i förtid. Från den 1 februari kommer en ny utförare ta över verksamheten.

- Vi behöver säkerställa att övergången sker på ett säkert och tryggt sätt för brukarna och att den nya utföraren får rätt förutsättningar för att ta över verksamheten. Därför behöver det ta den här tiden, säger Liselotte Fager.

Attendo har drivit verksamheten sedan oktober 2019 på uppdrag av Linköpings kommun. Sedan tidigare har det varit klart att verksamheten ska gå över till Norlandia i oktober 2022 efter att en förnyad upphandling genomförts.

Under september månad meddelade Attendo själva i en rapport till Linköpings kommun att de brister som tidigare uppmärksammats inte åtgärdats. Bristerna sågs som så allvarliga att man var tvungen att vidta åtgärder.

Äldrenämndens presidium gav Social- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över handlingsalternativen kopplade till avtalet med Attendo rörande Ånestad. Det har nu resulterat i en överenskommelse med Attendo.

- Nu lägger vi fokus på att en ny utförare ska finnas på plats för att ta över verksamheten den 1 februari nästa år, när Attendo lämnar. Det uppdraget har nämnden idag lämnat till Social- och omsorgsförvaltningen att hantera, säger Liselotte Fager.

Om det blir Norlandia som går in redan i februari eller om kommunen får gå in tillfälligt återstår att utreda. Inriktningen är att detta kommer att bli klart så snart som möjligt.

- Vi har tagit en kontakt med Norlandia för att se om det är möjligt för dem att ta över verksamheten i förtid. Skulle det inte vara möjligt kommer kommunen, alltså Leanlink, att driva verksamheten under mellanperioden, säger Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör.

Överenskommelsen mellan Linköpings kommun och Attendo är träffad i samförstånd och rör Ånestads vårdboende. Den har ingen inverkan på Attendos övriga verksamheter i kommunen.

 

Liselotte Fager (KD)

Ordförande äldrenämnden

Till e-postformulär för Liselotte Fager (KD)

E-post: liselotte.fager@linkoping.se

Telefon: 076-048 14 90

Senast uppdaterad den 6 oktober 2021