Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Färre hushåll med försörjningsstöd i Linköping

14 oktober 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Antalet hushåll i Linköping med försörjningsstöd sjunker, vilket är en mycket positiv förändring jämfört med tidigare år. Historiskt sett har allt fler hushåll varit i behov av ekonomiskt stöd. En trend som nu är bruten!

Under en längre tid har antalet hushåll i Linköping med försörjningsstöd stadigt ökat, där den vanligaste bakomliggande orsaken har varit arbetslöshet. Arbetsmarknadsnämnden i Linköping har arbetat hårt med attitydförändringar och prioriterade satsningar för att få fler i egenförsörjning. Egenförsörjning kan vara arbete men även CSN berättigade studier. 

Det är otroligt glädjande att se att kurvan över försörjningsstöd inte bara har planat ut utan nu även minskar. Och detta trots en pandemi som slagit hårt mot många av de företag som erbjuder jobb som inte kräver så lång utbildning. Men arbetet måste fortsätta, målet ska alltid vara att hjälpa människor från ett bidragsberoende till arbete och möjligheten att på egen hand kunna försörja sig själva och sin familj, säger Fredrik Lundén (M), arbetsmarknadsnämndens ordförande. 

Antalet hushåll som fick ekonomiskt bistånd utbetalat i september var 2.567 stycken. Det är hela 160 hushåll mindre än i början på året, det är en nedgång med nästan 6%. Antalet hushåll har inte varit så lågt sedan november 2019, alltså före pandemin.

– Det är väldigt glädjande att antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskat stadigt sedan i våras. Vi ser att minskningen är resultatet av ett gemensamt arbetet inom kommunen samt en bra samverkan med Arbetsförmedlingen, näringslivet och civilsamhället och vår ambition är att verka för att minskningen ska fortsätta även över tid, säger avdelningschef Mikaela Schullström, Social och omsorgsförvaltningen.

 

Fredrik Lundén (M)

Ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Till e-postformulär för Fredrik Lundén (M)

E-post: fredrik.lunden@linkoping.se

Telefon: 076-764 65 83

Senast uppdaterad den 14 oktober 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: