Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny handlingsplan möjliggör installation av kommunala trygghetskameror

15 oktober 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Som en del av Linköpings kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete har en handlingsplan avseende trygghetsskapande åtgärder på allmän plats tagits fram. Handlingsplanen möjliggör nästa steg för installation av trygghetsskapande kamerabevakning i utsatta och otrygga områden.

I kommunen finns idag ett stort behov av att öka tryggheten bland kommunens invånare och besökare. Här kan kamerabevakning vara ett viktigt verktyg som kan hjälpa till att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslighet och bidra till att begångna brott kan utredas och lagföras. Då polismyndighetens resurser på området är begränsade har Allians för Linköping beslutat att avsätta medel för installation av kommunala trygghetskameror på utsatta och otrygga platser.

- Trygghetsskapande kamerabevakning är ett av flera viktiga verktyg i kommunens satsning för att minska otryggheten i vår kommun. När regeringen misslyckas med att ge polisen tillräckliga resurser för kamerabevakning måste vi som kommun agera för Linköpingsbornas trygghet, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Det är efterlängtat och angeläget att vi nu kan besluta om handlingsplan för kamerabevakning. Det är en trygghet för Linköpingsborna att vi får ytterligare verktyg för att säkerställa att begångna brott kan utredas och gärningspersonerna lagföras. Vi sänder också en viktig signal genom att göra handlingsplanen kommunövergripande där samtliga nämnder, förvaltningar och bolag har ett ansvar att utifrån respektive ansvarsområden arbeta för att skapa förutsättningar för ett tryggare Linköping, avslutar Denisé Cassel (KD), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Beslut om Handlingsplan avseende trygghetsskapande åtgärder på allmän plats fattas av kommunstyrelsen på tisdag den 19 oktober. Länk till handlingar:

https://sammantraden.linkoping.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-211019

 

 

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande / kommunalråd

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Denisé Cassel (KD)

1:e vice ordförande för kommunstyrelsen / kommunalråd

Till e-postformulär för Denisé Cassel (KD)

E-post: denise.cassel@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 05

Senast uppdaterad den 15 oktober 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: