Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om ny badsjö på Tinnisområdet

16 november 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Idag fattade kommunstyrelsen beslut om att en konstgjord badsjö ska byggas på Tinnisområdet. Beslutet är i linje med beredningsgruppens förslag.

En politisk beredningsgrupp fick i våras ett uppdrag att titta närmare på tre alternativa lösningar för Tinnisområdet. Den 30 september fattade en enig beredningsgrupp beslut om att ställa sig bakom förslag 1, som är en park med maximerad badanläggning. Idag fattade kommunstyrelsen beslut i linje med gruppens ställningstagande.

– Allians för Linköping har haft en tydlig ambition med att hitta en bred politisk majoritet kring Tinnis framtid, därför är jag glad att kommunstyrelsen i bred enighet har ställt sig bakom inriktningsbeslutet att det även fortsättningsvis kommer att finnas en badsjö på Tinnisområdet. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet där detaljerna för området kommer arbetas fram för att skapa ett område med maximal attraktivitet som finns till för alla Linköpingsbor, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Tillgänglighet viktigt

 

Vi tycker att det är positivt att beredningsgruppen har ställt sig bakom förslaget om en badsjö och att den ska vara så stor som möjligt. Vi ser fram mot Tinnis som en framtida mötesplats som är avgiftsfri och tillgänglig för alla, säger Mari Hultgren (S), kommunalråd och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att få i uppdrag att arbeta vidare med områdets utformning. I det arbetet ska det läggas särskild vikt vid trygghet och tillgänglighet, för att området ska bli så bra och attraktivt som möjligt för Linköpingsborna.

Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige den 23 november.

Fakta om förslag 1: badanläggning med maximerad vattenyta 

  • En större badanläggning med en yta på cirka 5500 kvm. 
  • Runt badanläggningen finns en park med en bäck dragen längs badanläggningens södra sida mot den nya simhallen. Bäckens utformning gör det möjligt för parken att hantera stora vattenhöjningar vid skyfall och större regnmängder. 
  • Byggkostnad: 380 miljoner (plus/minus 80 miljoner, det vill säga mellan 300 och 460 miljoner kronor).

Läs mer om förslaget och Folkungavallens utveckling

 

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande / kommunalråd

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Mari Hultgren (S)

Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Mari Hultgren (S)

E-post: mari.hultgren@linkoping.se

Telefon: 013-20 76 97

Senast uppdaterad den 16 november 2021