Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny modell för framtidens vård och omsorg i hemmet

26 november 2021 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
I går fattade äldrenämnden beslut om hur en ny modell för områdesbaserad hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering ska genomföras.

Beslutet bottnar i ett tidigare kommunfullmäktigebeslut om en ny modell för att bedriva hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. Den nya modellen är ett sätt att utveckla och förbättra vården och omsorgen i hemmet. 

Linköpings kommun delas upp i tre geografiska områden. Inom varje geografiskt område upphandlas en del, den andra delen kommer den kommunala utföraren Leanlink att driva utifrån verksamhetsuppdrag. 

Områdesansvaret innebär ett helhetsansvar för hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering samt biståndsbedömda trygghetsboenden i respektive område. Enligt den nya modellen kommer de olika professionerna att samarbeta i team och tillsammans ta ansvar för individens behov. 

– Förändringen genomförs för att det ska bli bättre för den enskilda individen. Det är en omställning för att kunna möta framtidens utmaningar där vi ser fler äldre och fler multisjuka. Då ansvaret för helheten läggs på en och samma utförare ökar kvaliteten. Dessutom ställs till exempel krav på att den enskilde ska få en fast omsorgskontakt och en patientansvarig sjuksköterska säger äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD). 

– Teamen innebär att den samlade kompetensen ökar för att till exempel möta personer som har demenssjukdom eller andra komplexa vård- och omsorgsbehov. Eftersom sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal ingår i teamen underlättas samverkan med vårdcentraler och sluten vård. Det i sin tur skapar förutsättningar för att utveckla arbetssätten för den nära vården med brukaren och patienten i centrum, säger ansvarigt kommunalråd Annika Krutzén (M). 

Även kommunala trygghetsboenden och servicehus ingår i helhetsansvaret, som med sina träffpunkter blir ett nav i området. Här finns lunchservering och aktiviteter för äldre i området som bidrar till att stärka det hälsofrämjande arbetet. Den nya modellen innebär en ekonomisk satsning för äldrenämnden som kommer att lägga 50-60 miljoner kronor mer per år på äldreomsorgen än i dag. 

– I och med att kraven är högre så blir också timersättningen högre. Det kommer skapa förutsättningar för ökad kvalitet för brukarna och ge förbättrade anställningsvillkor för medarbetarna. Exempelvis ställs krav på ett nära ledarskap och medarbetare i hemtjänsten kommer erbjudas rätt till önskad högre sysselsättningsgrad, säger Liselotte Fager (KD). 

Fakta: 

● Privata utförare har möjlighet att lägga anbud under vintern 2021/ 2022. Beslut om vilken privat utförare som ska driva verksamheten i de olika upphandlade områdena fattas under våren 2022. 

● Våren 2023 startar arbetet enligt den nya modellen. 

● Avtalen kommer löpa över tre år med möjlighet till två förlängningar på tre respektive max tre år. En utförare har alltså möjlighet att ha verksamhet i ett område i max nio år.

 

Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden, kommunalråd

Till e-postformulär för Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzen@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 18

Liselotte Fager (KD)

Ordförande äldrenämnden

Till e-postformulär för Liselotte Fager (KD)

E-post: liselotte.fager@linkoping.se

Telefon: 076-048 14 90

Linda Ljungqvist

Social- och omsorgsdirektör

Till e-postformulär för Linda Ljungqvist

E-post: linda.ljungqvist@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 75

Fredrik Kliman

Enhetschef Nyheter och media

Till e-postformulär för Fredrik Kliman

E-post: fredrik.kliman@linkoping.se

Telefon: 072-593 87 55

Senast uppdaterad den 26 november 2021