Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings lägre kommuntal för 2023 innebär bättre möjligheter till integration

9 mars 2023 | Pressmeddelande från Linköpings kommun – Politik
Varje år fattar regeringen beslut om hur många nyanlända som ska omfattas av anvisningar till landets kommuner genom en fördelning på länsnivå. Därefter beslutar respektive länsstyrelse om fördelningen mellan länets kommuner (kommuntal). 2023 års kommuntal är nu beslutat och för Linköping innebär det att kommunen ska ta emot 35 kommunanvisade nyanlända, det är en stor minskning jämfört med tidigare år.

Hösten 2022 bedömde Migrationsverket att 8 200 personer skulle omfattas av anvisningar till landets kommuner under 2023. Den nya regeringen beslutade dock att sänka antalet kvotflyktingar för att skapa bättre möjligheter till en god integration. Det nya regeringsbeslutet innebar en sänkning av antalet nyanlända som omfattas av anvisningar till kommunerna till 3 300. Till Östergötland anvisades 151 av dessa och efter beslut av Länsstyrelsen Östergötland och dialog med länets övriga kommuner kommer Linköpings kommun att ta emot 35 nyanlända av 2023 års länstal. 

– Det känns mycket bra att äntligen få gehör för att antalet kommunanvisade nu hamnar på en nivå som vi långsiktigt klarar av att integrera i samhället, säger Fredrik Lundén (M), ledamot Östergötlands integrationsrådet.

– Samarbetet mellan kommunerna i Östergötland har varit mycket värdefullt, där flera av de mindre kommunerna valt att ta emot ett större antal och avlasta Linköping. Jag är övertygad om att det är bra för integrationen, Fredrik Lundén (M).

 

Fredrik Lundén (M)

Arbetsmarknadsnämndens ordförande

Till e-postformulär för Fredrik Lundén (M)

E-post: [email protected]

Telefon: 076-764 65 83

Senast uppdaterad den 9 mars 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: