Hoppa till huvudinnehåll

Beslut på Folkungaskolan: Ny organisation genomförs

25 maj 2023 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Folkungaskolan har nu fattat beslutet att genomföra förändringar av klassindelningarna på högstadiet till kommande läsår. Efter noggrann analys och inlyssnande av åsikter och synpunkter från elever, föräldrar och medarbetare är beslutet nu fattat.

Beslutet innebär att rektor tillsammans med skolpersonal framåt kommer att genomföra klassindelning på samma sätt för alla elever, oavsett profil eller inriktning på Folkungaskolan. Beslutet påverkar inte antalet undervisningstimmar i respektive profilämne. 

Syftet med att förändra principerna för klassindelning är främst att skapa en mer sammanhållen och inkluderande skolmiljö för eleverna. Förändringen ger också möjlighet till en mer hållbar och flexibel organisation på Folkungaskolan. Från och med nästa läsår kommer alla elever i årskurs sju att fördelas i sju nybildade klasser. 

Mer integrerad undervisningsmiljö

Beslutet grundas utifrån flera faktorer, främst behovet av att möta kraven i skollagen, läroplanen och barnkonventionen för en mer jämlik undervisning. Genom att blanda elever med olika profiler och inriktningar i samma klass kan skolan främja möten och samarbete över gränserna och skapa en mer integrerad undervisningsmiljö.

Rektor Anna Dahlström betonar att beslutet har fattats med alla elevers bästa för ögonen och med avsikt att skapa en mer hållbar och trygg skolmiljö för alla. 

Profilerna behåller samma schemaupplägg

Nu när beslutet är fattat kommer Folkungaskolan att vidta åtgärder för att minimera de negativa konsekvenserna för eleverna med profil. Det görs bland annat genom att arbeta aktivt med sammanhållningen i klasserna, behålla deras nuvarande schemaupplägg och erbjuda samma möjligheter till musik, dans och konst som tidigare.

Anna Dahlström understryker att skolan kommer att fortsätta prioritera högkvalitativa profiler och erbjudanden som berikar elevernas liv och ger dem en god grund för fortsatta studier eller deltagande i kulturella aktiviteter.

Alla berörda, elever, vårdnadshavare och medarbetare, har fått information om förändringen via skolportalen Unikum eller via mejl.

 

Anna Dahlström, rektor [email protected] 013-20 51 12 Christer Helmersson, enhetschef [email protected] 013-20 76 84, 070-91 09 222

Senast uppdaterad den 25 maj 2023