Hoppa till huvudinnehåll

I Linköping polisanmäls samtliga bidragsbrott

30 maj 2023 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommun har sedan november 2021 ett särskilt team som arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet i form av bidragsfusk. Sedan dess har kommunen lämnat in 30 polisanmälningar rörande bidragsbrottslighet. Därtill har felaktiga utbetalningar för över fem miljoner kronor stoppats och över två miljoner kronor har återkrävts.

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd är en viktig del av det sociala skyddsnätet som
finns till för att hjälpa personer som har tillfälliga ekonomiska problem och som inte klarar av
den egna försörjningen. Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller att undanhålla tillgångar
leder till krav om återbetalning och polisanmälan. Det är dessutom viktigt att i första hand
söka andra förmåner och ersättningar, som exempelvis a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag eller underhållsstöd.

Nyligen släppt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att endast omkring 40
procent av Sveriges kommuner polisanmälde misstänkta bidragsbrott under föregående år. I
Linköpings kommun polisanmäls samtliga upptäckta bidrags- och folkbokföringsbrott.

– Skattemedel ska alltid hanteras ansvarsfullt och det är av största vikt att föra ett strukturerat arbete mot bidragsfusk så att vi kan garantera att alla som behöver och har rätt till ekonomiskt bistånd också får det. Att så många som sex av tio kommuner inte polisanmälde ett enda misstänkt bidragsbrott förra året är upprörande, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

– I Linköping bedriver vi sedan snart två år tillbaka ett systematiskt arbete med att förebygga,
utreda och självklart anmäla misstänkta bidragsbrott kopplat till ekonomiskt bistånd. Det är
en satsning som är mycket viktig för att säkerställa att rätt bistånd betalas ut och att
skattemedel används på rätt sätt, säger Mikaela Schullström, direktör för Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen.

Fredrik Lundén (M)

Ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Till e-postformulär för Fredrik Lundén (M)

E-post: [email protected]

Telefon: 076-764 65 83

Mikaela Schullström

Förvaltningsdirektör

Till e-postformulär för Mikaela Schullström

E-post: [email protected]

Telefon: 013-205971

Senast uppdaterad den 30 maj 2023