Hoppa till huvudinnehåll

Linköping minskar antalet läsplattor i skolan

24 maj 2023 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Efter många år av stort fokus på digitalisering i skolan tar nu Linköpings kommun ett steg tillbaka. På torsdag väntas barn- och ungdomsnämnden besluta att upphäva beslutet om att alla grundskoleelever ska tillhandahållas en läsplatta eller dator.

2016 beslutade barn- och ungdomsnämnden att utöka tillgången till IT-utrustning för elever i förskoleklass till årskurs nio. Ambitionsnivån sattes till ett lärverktyg per elev. På torsdag kommer beslutet upphävas. I och med detta ges skolorna själva möjlighet att välja hur mycket de vill jobba med läsplattor och datorer, och därmed lägga resurserna på andra läromedel eller på personal istället.

– Vi vet att läsförmågan bland svenska elever fortsätter sjunka, vilket är väldigt oroande. Mycket tyder på att den stora digitaliseringen av svensk skola inte har bidragit till att göra läsförmågan bättre. Det är dags att vi börjar tänka om, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Skolorna kommer fortsätta jobba med digitala verktyg, men nu ges lärare och rektorer möjlighet att själva välja hur mycket. Särskilt på lågstadiet förväntar jag mig att en del skolor väljer att lägga delar av IT-budgeten på personal istället, säger Elias Aguirre.

Utbildningsdirektören kommer även få i uppdrag att ta fram en riktlinje för digitalisering som inbegriper både barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden. I uppdraget ingår att ta hänsyn till aktuell forskning kring digitaliseringens effekter för lärande. Beslutet väntas fattas på barn- och ungdomsnämndens sammanträde 25 maj.

 

 

Elias Aguirre (S)

Ordförande barn- och ungdomsnämnden, kommunalråd

Till e-postformulär för Elias Aguirre (S)

E-post: [email protected]

Telefon: 0725-84 73 10

Senast uppdaterad den 24 maj 2023