Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Teckenspråk: Barn, ungdom och familj

Alla kan någon gång drabbas av livskriser, sociala eller personliga problem. Om du behöver råd, stöd eller någon att prata med finns det flera verksamheter som du kan vända dig till.

Alla kan någon gång drabbas av livskriser, sociala eller personliga problem. Om du behöver råd, stöd eller någon att prata med finns det flera verksamheter som du kan vända dig till. Du kan till exempel få hjälp med stödsamtal, familjebehandling, stöd i hemmet eller familjerådgivning.

Tystnadsplikt

Personalen i verksamheterna har tystnadsplikt. Det gäller med undantag för anmälningsskyldigheten för barn som far illa. Om en personal som arbetar i sociala stödverksamheter, förskola, skola eller region får veta att ett barn eller ungdom far illa måste de anmäla det till Social- och omsorgsförvaltningen.

Mottagning och rådgivning

Mottagningen kan ge dig information om vilket socialt stöd som finns att få i Linköpings kommun. Hit kan du alltid vända dig om du är osäker på vilken hjälp du behöver. Genom mottagningen kan du även få rådgivande samtal och telefonrådgivning.

Kontakt

Råd och stöd mottagningen:

Telefon: 013-20 69 68
E-post: radstodmottagningen@linkoping.se
Besöksadress: Klostergatan 5B

 

Senast uppdaterad den 14 september 2020