Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Teckenspråk: Koldioxidneutralt Linköping 2025

Linköpings kommun vill utveckla staden i riktning mot ett hållbart samhälle för dagens och framtidens Linköpingsbor.

Linköping har länge drivit ett framstående miljöarbete. En viktig milstolpe var när kommunen på 1990-talet antog en lokal Agenda 21-plan. 2001 antogs kommunens miljöpolicy. Miljö- och klimatarbetet i kommunen har sedan utvecklats genom nationella investeringsprogram som exempelvis KLIMP.

Koldioxidneutral kommun

2010 antog Linköpings kommunfullmäktige målet att bli en koldioxidneutral kommun 2025. Det är ett mycket ambitiöst mål, både nationellt och internationellt. För att lyckas nå dit behövs ett stort engagemang och vilja till förändring hos såväl kommunen, näringslivet som kommuninvånarna. Det kommer att göra Linköping till en ännu bättre stad att leva i.

Vad är koldioxidneutralitet?

Koldioxidneutralitet innebär att Linköping inte tillför atmosfären något nettotillskott av koldioxid. Det är inte möjligt med nollutsläpp av koldioxid 2025 och därför måste vi kompensera. Det sker genom överskottsproduktion av ”klimatnyttig” el där vi måste vara mer än 100 procent självförsörjande. För att nå dit krävs stora minskningar av koldioxidutsläppen, främst genom att förbränna mindre fossilt bränsle. Men det krävs också stora satsningar på produktion av förnybar el.
Ett första och viktigt steg för att minska utsläppen av koldioxid är att använda energi sparsammare och effektivare. Det går att bygga energisnåla bostäder och lokaler. Det går att minska biltrafiken genom bättre kollektivtrafik och bättre villkor för cyklister.

Bolagen har en viktig roll

De kommunägda bolagen har från början spelat en viktig roll för omställningen. När målet koldioxidneutral kommun var antaget fick bolagen i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner. Flera åtgärder har satts i verket och fler kommer.
Arbetet med att ta fram en Klimat- och energiplan för Linköpings kommun pågår. Dess huvudsakliga syfte är att vara ett instrument för att förverkliga målsättningen att Linköping ska vara en koldioxidneutral kommun 2025. 
Fakta om Linköping CO2-neutralt 2025
Målet att bli en koldioxidneutral kommun präglar kommunens arbete genom att:

 • Kommunen prioriterar koldioxidmålet högt i budgeten.
 • Klimatarbetet är långsiktigt och har pågått över flera mandatperioder.
 • Kommunen tillför investeringsmedel för att öka produktionen av förnyelsebar och resurseffektiv energi.
 • Kommunen och de kommunala bolagen arbetar tillsammans för ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

Vad du som privatperson kan göra

Som privatperson kan du påverka utsläppen av koldioxid i hög grad. Hushållen står för den största andelen koldioxidutsläpp i Linköping. Det handlar som hushåll om att ändra beteende till ett mer klimatsmart. Kommunen kommer i olika typer av kampanjer att tillsammans med Linköpingsborna ta steget och genom nya vanor sänka utsläppen. 

Här är några enkla saker du kan bidra med:

 • välj buss eller cykel
 • använd motorvärmare på vintern
 • handla klimatsmart, köp i secondhand-butiker
 • välj en spisplatta som är lika stor som botten på ditt kokkärl
 • koka vatten i en vattenkokare
 • är mindre kött - ät mer grönt, närodlat och ekologiskt
 • tina fryst mat i kylen i stället för i micron
 • sänk temperaturen, vädra snabbt
 • dra ner persienner eller rullgardiner på natten
 • duscha kortare tid
 • släck och stäng av standby
 • placera dina pengar klimatsmart

Kontakt 

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 september 2020