Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Teckenspråk: Seniorboende

Det finns flera fastighetsbolag som erbjuder seniorboende eller 55+ och trygghetsboende för dig 70+.

Seniorboende

Seniorboende är inte detsamma som serviceboende eller vårdbostad utan lägenheter som är speciellt anpassade för äldre. De kan till exempel vara utrustade med timer för eluttag, handtag i badrum och vara utan trösklar. Du som fyllt 55 år har möjlighet att ställa dig i kö för ett seniorboende.

Trygghetsboende

Bostäder med extra trygghet och gemenskap för dig som är 70 plus. Det finns en värd i boendet samt gemensamma sällskapsrum för olika aktiviteter.
Trygghetsboenden.

Särskilt boende

Särskilt boende är till för dig som inte längre kan få behovet av tillsyn, omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i ditt egna ordinära boende, genom till exempel hemtjänst eller dagverksamhet.

Boende för äldre

Mer information om särskilt boende för äldre.

Äldrelots

Svarar på frågor och vägleder inom äldreomsorgen. Informerar om eget val inom hemtjänsten och berättar om de olika alternativ som finns för dig, beroende på var du bor och vad du vill ha hjälp med.

Kontakt

Du kontaktar äldrelotsarna på telefon 013-20 64 01

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta Medborgarkontoret:

Telefonnummer: 013 - 20 66 70

Senast uppdaterad den 14 september 2020