Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Teckenspråk: Barn som far illa

Barn som far illa 

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla det till Social- och omsorgsförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker det eller känner oro för barnet.

Är du orolig och vill anmäla?

Om ett barn far illa, eller riskerar att fara illa, är det socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd, stöd och behandling. Barnets bästa ska alltid stå i centrum.
Om du vill göra en orosanmälan så tar du kontakt med Social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun. Om du behöver komma i kontakt med oss efter kontorstid så ringer du till sociala jouren.

Du kan vara anonym

Om du vill kan du göra en anonym anmälan. I så fall bör du inte uppge ditt namn när du ringer. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan.
Om du har problem inom din egen familj kan du också vända dig till Social- och omsorgsförvaltningen. Då kan ni tillsammans diskutera vilka möjligheter som finns till hjälp.

Kontakt

Telefonnumret till mottagningen för barn och unga är: 013-20 61 88
E-post: socialforvaltningen@linkoping.se
Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen, Individ- och familjeomsorg, Box 356, 581 03 Linköping
Besöksadress: Barnhemsgatan 2.

Telefonnummer till Sociala jouren: 013-20 75 26.

 

Senast uppdaterad den 14 september 2020