Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Teckenspråk: Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett sista skyddsnät för dig som inte kan försörja dig själv eller din familj. Du får tillfällig hjälp med försörjning och stöd till förändring.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd och socialbidrag är begrepp som används för att beskriva den hjälp som du kan få till försörjning. En socialsekreterare gör en bedömning utifrån just din situation.

En förutsättning för att få ekonomiskt bistånd är att du kan visa att du gör vad du kan för att öka möjligheterna till egenförsörjning. Det kan till exempel vara att du söker arbete, deltar i praktik eller deltar i svenskundervisning (SFI). När du får ekonomiskt bistånd påbörjas också ett arbete mot att du ska bli självförsörjande igen.

Vem kan ansöka?

Om du inte har tillräckligt med pengar för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. En förutsättning är att du har undersökt alla andra alternativ. Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät. Du ska vara svensk medborgare, ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt för att söka ekonomiskt bistånd. Du ska också bo eller vistas i Linköpings kommun.

Vi behöver rätt uppgifter

Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter. Det är en förutsättning för att en socialsekreterare ska kunna göra en bedömning. Om du lämnar felaktiga uppgifter kan du behöva betala tillbaka pengar, likaså om du döljer inkomster eller tillgångar. I de fallen riskerar du också en polisanmälan. Vi är skyldiga att anmäla alla fall där någon har lämnat felaktiga uppgifter och vi har betalat ut pengar.

Sekretess och personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar till oss registreras i ett datasystem. Social- och omsorgsförvaltningen förvarar din utredning, ditt beslut och dina journalanteckningar i en personakt. När ditt ärende avslutas arkiveras din personakt.
Alla uppgifter som du lämnar till Social- och omsorgsförvaltningen är skyddade av sekretesslagen. Du har alltid rätt att ta del av uppgifterna som vi har registrerat om dig. Sekretesslagen innebär att inga andra än Social- och omsorgsförvaltningen får ta del av uppgifterna. Personalen på Social- och omsorgsförvaltningen har tystnadsplikt.

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du ringa till mottagningen. Det går inte att göra en ansökan via e-post.

Kontakt:

Social- och omsorgsförvaltningen

Telefon: 013-20 69 92

Besöksadress: Barnhemsgatan 2

Senast uppdaterad den 14 september 2020